1.9.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 229/29


Helyesbítés a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 211., 2009. augusztus 14. )

A 49. oldalon, a 32. cikk második bekezdésében:

a következő szövegrész:

„2009. szeptember 3-tól”

helyesen:

„2011. március 3-tól”.