18.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 188/127


Helyesbítés a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 28-i 444/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 142., 2009. június 6. )

A címlapon és az 1. oldalon, a címben:

a következő szövegrész:

helyesen: