29.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 282/15


A BIZOTTSÁG 2009/134/EK IRÁNYELVE

(2009. október 28.)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A fogyasztási cikkek tudományos bizottsága, amelyet a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (2) váltott fel, a 2007. március 29-én közzétett „Memorandum a hajfestékekben található anyagokról és azok bőrérzékenységet kiváltó tulajdonságairól” című memorandumában arra a következtetésre jutott, hogy a hajfestékek és hajszínezők okozta kontaktallergia egyre nagyobb egészségügyi problémát jelent a fogyasztók és a társadalom számára, gyakran okozva heveny és súlyos bőrgyulladást a felhasználóknak. A hajfestékekben és hajszínezőkben alkalmazott valamely anyagra érzékeny személyeknél az adott anyaggal szemben végül bőrallergia alakulhat ki.

(2)

Annak érdekében, hogy a fogyasztókat jobban tájékoztassák a hajfestékek és hajszínezők esetleges káros hatásairól és csökkentsék a fogyasztók körében a hajfestékekkel és hajszínezőkkel szembeni érzékenység veszélyét, az oxidációs hajfestékek és egyes, túlzott és erős érzékenységet kiváltó anyagokat tartalmazó nem oxidációs hajfestékek címkéjére kiegészítő figyelmeztetést kell nyomtatni. Ezért a 76/768/EK irányelv III. mellékletének „f” oszlopában a hajfestékekben található anyagok tekintetében meghatározott felhasználási feltételeket és figyelmeztetéseket módosítani kell.

(3)

A 76/768/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2010 május 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy 2011. november 1. után az ezen irányelvnek meg nem felelő kozmetikai termékeket a közösségi termelők vagy a közösségi székhelyű importőrök ne hozzák forgalomba.

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy 2012. november 1. után az ezen irányelvnek meg nem felelő kozmetikai termékek ne kerüljenek a Közösségben a végső fogyasztóhoz sem eladás, sem átadás útján.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 28-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

(2)  A bizottság neve a 2008/721/EK bizottsági határozattal (HL L 241., 2008.9.10., 21. o.) megváltozott.


MELLÉKLET

1.

A III. melléklet 1. része a következőképpen módosul:

a)

a 8. és 8.a hivatkozási számnál az „f” oszlop a) és b) pontjában az „Allergiás reakciót válthat ki” szöveg helyébe a következő szöveg lép:

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

b)

a 9. hivatkozási számnál az „f” oszlopban szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére.

b)

Csak szakipari használatra.

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket, ha:

Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamiféle reakciót észlelt.

Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Védőkesztyű használata kötelező!”

c)

a 9.a hivatkozási számnál az „f” oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor valamilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére.

b)

Csak szakipari használatra.

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz. Védőkesztyű használata kötelező!”

d)

a 8.a és 9.a hivatkozási számnál az „f” oszlop a) és b) pontja a következő szöveggel egészül ki: „A keverési arányt lásd a címkén.”

e)

a 16. hivatkozási számnál az „f” oszlopban az „Allergiás reakciót válthat ki” szöveg helyébe a következő szöveg lép:

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket, ha:

Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

f)

a 22. hivatkozási számnál az „f” oszlop a) pontjának 1. és 2. alpontja a következő szöveggel egészül ki:

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

g)

a 202. és 203. hivatkozási számnál az „f” oszlop a) pontjában szereplő „Allergiás reakciót válthat ki” szöveg helyébe a következő szöveg lép:

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

h)

a 193. és 205. hivatkozási számnál az „f” oszlop a) pontja a következő szöveggel egészül ki:

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

2.

A III. melléklet 2. része a következőképpen módosul:

a)

a 3. hivatkozási számnál az „f” oszlop a) és b) pontjában az „Allergiás reakciót válthat ki” szöveg helyébe a következő szöveg lép:

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán bőrkiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

b)

a 4., 20., 26., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39. és 44. hivatkozási számnál az „f” oszlop a következő szöveggel egészül ki:

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

c)

a 5., 6., 12., 19., 21., 22., 25. és 33. hivatkozási számnál az „f” oszlopban az „Allergiás reakciót válthat ki” szöveg helyébe a következő szöveg lép:

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

d)

a 10., 11. és 16. hivatkozási számnál az „f” oszlop a) pontjában az „Allergiás reakciót válthat ki” szöveg helyébe a következő szöveg lép:

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

e)

a 10., 11. és 16. hivatkozási számnál az „f” oszlop b) pontját el kell hagyni.

f)

a 27., 48. és 56. hivatkozási számnál az „f” oszlop a következő a) és b) ponttal egészül ki:

„a)

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

b)

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

g)

a 31., 49., 50. és 55. hivatkozási számnál az „f” oszlop a) pontja a következő szöveggel egészül ki:

Image

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.

Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.

Korábban, ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”