29.6.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 161/11


Helyesbítés a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 309., 2009. november 24. )

1.

A 75. oldalon, a 4. cikk (2) bekezdése, első albekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)   A tagállamok 2012. december 14-ig tájékoztatják …”

helyesen:

„(2)   A tagállamok 2012. november 26-ig tájékoztatják …”

2.

A 75. oldalon, a 4. cikk (3) bekezdése, első albekezdésében:

a következő szövegrész:

„(3)   A Bizottság legkésőbb 2014. december 14-ig …”

helyesen:

„(3)   A Bizottság legkésőbb 2014. november 26-ig …”

3.

A 75. oldalon, a 4. cikk (3) bekezdése, második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„A Bizottság legkésőbb 2018. december 14-ig …”

helyesen:

„A Bizottság legkésőbb 2018. november 26-ig …”

4.

A 75. oldalon, az 5. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)   A tagállamok 2013. december 14-ig …”

helyesen:

„(2)   A tagállamok 2013. november 26-ig …”

5.

A 76. oldalon, a 6. cikk (4) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(4)   Az (1) és (2) bekezdésben előírt intézkedéseket 2015. december 14-ig meg kell hozni.”

helyesen:

„(4)   Az (1) és (2) bekezdésben előírt intézkedéseket 2015. november 26-ig meg kell hozni.”

6.

A 76. oldalon, a 7. cikk (3) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… a Bizottság a tagállamokkal együttműködve 2012. december 14-ig …”

helyesen:

„… a Bizottság a tagállamokkal együttműködve 2012. november 26-ig …”

7.

A 76. oldalon, a 8. cikk (2) bekezdése, első albekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)   A tagállamok 2016. december 14-ig biztosítják …”

helyesen:

„(2)   A tagállamok 2016. november 26-ig biztosítják …”

8.

A 80. oldalon, a 17. cikk, második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„A tagállamok 2012. december 14-ig értesítik a Bizottságot az említett rendelkezésekről, illetve …”

helyesen:

„A tagállamok 2012. november 26-ig értesítik a Bizottságot az említett rendelkezésekről, és …”

9.

A 81. oldalon, a 23. cikk (1) bekezdése, első albekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek 2011. december 14-ig megfeleljenek.”

helyesen:

„(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek 2011. november 26-ig megfeleljenek.”