7.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/25


Helyesbítés a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 140., 2009. június 5. )

1.

A 93. oldalon, az 1. cikkben, a 98/70/EK irányelv 1. cikkére vonatkozó 1. pontban:

a következő szövegrész:

„…

a)

meghatározza – az egészség és a környezet védelme érdekében – a külső gyújtású és kompressziógyújtású motorokkal felszerelt gépjárművekben felhasználható tüzelőanyagokra vonatkozó minőségi követelményeket, figyelembe véve e motorok műszaki követelményeit; és

…”

,

helyesen:

„…

a)

meghatározza – az egészség és a környezet védelme érdekében – a külső gyújtású és kompressziógyújtású motorokhoz felhasználható tüzelőanyagokra vonatkozó minőségi követelményeket, figyelembe véve e motorok műszaki követelményeit; és

…”

.

2.

A 93. oldalon, az 1. cikkben, a 98/70/EK irányelv 2. cikke első bekezdésének 3. pontjára vonatkozó 2. pont a) alpontjának i. alpontjában:

a következő szövegrész:

„3.

»nem közúti mozgó gépekben (beleértve a belvízi hajókat), valamint mezőgazdasági és erdészeti traktorokban és a kedvtelési célú vízi járművekben történő felhasználásra szolgáló gázolajok« a 2710 19 41 és a 2710 19 45 KN-kódok (*) alá tartozó, és 94/25/EK (**), a 97/68/EK (***) és a 2000/25/EK (****) és a irányelvben említett motorokban történő felhasználásra szánt, kőolajból nyert bármilyen folyékony tüzelőanyag;

;

helyesen:

„3.

»nem közúti mozgó gépekben (beleértve a belvízi hajókat), valamint mezőgazdasági és erdészeti traktorokban és a kedvtelési célú vízi járművekben történő felhasználásra szolgáló gázolajok« a 2710 19 41 és a 2710 19 45 KN-kódok (**) alá tartozó, és a 94/25/EK (**), a 97/68/EK (***) és a 2000/25/EK (****) európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett motorokban történő felhasználásra szánt, kőolajból nyert bármilyen folyékony tüzelőanyag;