21.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 322/8


Helyesbítés az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354., 2008. december 31. )

1.

A 43. oldalon a 26. cikk (az 1601/91/EGK rendelet módosítása) 1. pontjában a beillesztendő szöveg:

a következő szövegrész:

„—

az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok, és/vagy”,

helyesen:

„—

az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 3. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy aromakészítmények, és/vagy”.

2.

A 44. oldalon a 28. cikk (a 110/2008/EK rendelet módosítása) 1. pontjában a beillesztendő szöveg:

a következő szövegrész:

„… 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok …”,

helyesen:

„… 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagokat …”.

3.

A 44. oldalon, a 28. cikk (a 110/2008/EK rendelet módosítása) 4. pontjának g) alpontjában a beillesztendő szöveg:

a következő szövegrész:

„c)

Likőrök készítéséhez az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használata engedélyezett. Mindazonáltal kizárólag az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy ugyanennek a rendeletnek a 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használata engedélyezett, a következőkben felsorolt likőrök kivételével.”,

helyesen:

„c)

Likőrök készítéséhez az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok és ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használata engedélyezett. Mindazonáltal kizárólag az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott természetes aromaanyagok és az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használata engedélyezett a következőkben felsorolt likőrök készítéséhez:”.

4.

A 48. oldalon, a III. mellékletben, az „1-Allyl-3,4-methylene dioxy benzene, safrole” bejegyzéshez tartozó, (*)-gal jelölt lábjegyzetben, a lábjegyzet végén:

a következő szövegrész:

„…, továbbá a fűszerek, fűszernövények és természetes ízesítőanyagok használatát figyelembe véve …”,

helyesen:

„…, továbbá a fűszerek, fűszernövények és természetes aromakészítmények használatát figyelembe véve …”.