24.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/43


A TANÁCS 2008/479/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2008. június 23.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat elfogadását követően az Európai Unió Tanácsa 2007. február 27-én elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A pénzeszközöknek és gazdasági erőforrásoknak a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek vagy jogalanyok rendelkezésére bocsátására vonatkozó tilalom nem akadályozza a befagyasztott számlákon az olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokat, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt merültek fel, amikor e számlák a korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek, feltéve hogy az ilyen jóváírások szintén befagyasztásra kerülnek.

(3)

A Tanács további olyan személyeket és jogalanyokat azonosított, akik teljesítik a 2007/140/KKBP közös álláspont 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt kritériumokat. E személyeket és jogalanyokat ezért fel kell sorolni az említett közös álláspont II. mellékletében,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2007/140/KKBP közös álláspont a következőképpen módosul:

1.

az 5. cikk (5) bekezdésének b) albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján a befagyasztott számlákon esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt merültek fel, amikor e számlák a korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek,”;

2.

a 2007/140/KKBP közös álláspont II. melléklete helyébe az e közös álláspont mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2008. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


(1)  HL L 61., 2007.2.28., 49. o. A 2007/246/KKBP közös állásponttal (HL L 106., 2007.4.24., 67. o.) módosított közös álláspont.


MELLÉKLET

A.   Természetes személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Reza AGHAZADEH

Születési idő: 1949.3.15. Útlevélszám: S4409483, érvényes: 2000.4.26. – 2010.4.27. Diplomataútlevél száma: Útlevélszám: D9001950, kiállítás ideje: 2008.1.22, érvényes: 2013.1.21-ig. Születési hely: Khoy

Az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.23.

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Részt vesz a centrifugák összeszerelésének és tervezésének irányításában. A NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács felszólította Iránt, hogy függessze fel valamennyi dúsítással kapcsolatos tevékenységét. Ez minden centrifugával kapcsolatos tevékenységet magában foglal. 2006. augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges kitüntetésben részesítette Alait a centrifugák összeszerelésének és tervezésének irányításában vállalt szerepéért.

2007.4.23.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Rész vesz az ammónium-uranil-karbonát (AUC) előállításában és a natanzi dúsítóüzem vezetésében. Iránnak valamennyi dúsítással kapcsolatos tevékenységét fel kell függesztenie. 2006. augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges kitüntetésben részesítette Ashianit az AUC-előállítási folyamatban és a natanzi (Kashan) dúsítólétesítmény irányításában és tervezésében vállalt szerepéért.

2007.4.23.

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Részt vesz a 99,9 %-os koncentrációjú magnézium előállításában. 2006. augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges kitüntetésben részesítette Bakhtiart a 99,9 %-os koncentrációjú magnézium előállításában játszott szerepéért. Az ilyen tisztaságú magnéziumot uránfém előállítására használják, amelyből atomfegyverek készítésére szolgáló anyag állítható elő. Irán megtagadta a NAÜ-től a fémurán félgömbök előállításáról szóló dokumentumhoz való hozzáférést, amely folyamat csak atomfegyverek céljára alkalmazható.

2007.4.23.

5.

Morteza BEHZAD

 

Részt vesz a centrifuga-alkatrészek előállításában. Iránnak valamennyi dúsítással kapcsolatos tevékenységét fel kell függesztenie. Ez minden centrifugával kapcsolatos tevékenységet magában foglal. 2006. augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges kitüntetésben részesítette Behzadot az összetett és érzékeny centrifuga-alkatrészek gyártásában játszott szerepéért.

2007.4.23.

6.

Javad DARVISH-VAND dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

MODAFL, ellenőrzésért felelős helyettes. A MODAFL valamennyi létesítményéért és berendezéséért felelős.

2008.6.23.

7.

Dr. Mohammad ESLAMI

 

A Védelmi Iparágak Képzési és Kutatóintézetének vezetője

2008.6.23.

8.

Seyyed Mahdi FARAHI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozatban megjelölt Védelmi Iparágak Szervezete (DIO) ügyvezető igazgatója

2008.6.23.

9.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Az NFPC címe: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Az AEOI részét képező Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) vezérigazgatója és helyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte. Az NFPC olyan dúsítással kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket Iránnak a NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács kérésére fel kell függesztenie.

2007.4.23.

10.

Mojtaba HAERI mérnök

 

MODAFL, iparért felelős helyettes. Az AIO-t és a DIO-t felügyeli.

2008.6.23.

11.

Ali HOSEYNITASH dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

A Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanács általános osztályának vezetője, részt vesz a nukleáris politika kialakításában.

2008.6.23.

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Születési idő: 1973.7.27. Útlevélszám: K8196482, kiállítás ideje: 2006.4.8., érvényes: 2011.4.8-ig

Az AEOI tisztviselője, részt vesz az araki nehézvizes reaktorral (IR40) kapcsolatos projektben. Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat felszólította Iránt valamennyi nehézvízzel kapcsolatos projektre irányuló munka felfüggesztésére.

2007.4.23.

13.

Mohammad Ali JAFARI, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Parancsnoki tisztséget tölt be az Iszlám Forradalmi Gárdában.

2008.6.23.

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) vezetőhelyettese.

2008.6.23.

15.

M. Javad KARIMI SABET

 

A Novin Energy Company vezetője. Ahmadinedzsád elnök 2006 augusztusában kitüntette Karimi Sabetet a natanzi létesítmény nukleáris berendezéseinek tervezésében, előállításában, telepítésében és üzembe helyezésében betöltött szerepéért.

2007.4.23.

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Születési idő: 1945.11.24. Születési hely: Langroud.

Az AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.23.

17.

Said Esmail KHALILIPOUR

Az NRC címe: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Az AEOI teheráni nukleáris kutatóközpontjának (NRC) vezetője. A NAÜ továbbra is pontosabb tájékoztatást vár Irántól az NRC-ben végzett plutóniumszétválasztási kísérletekről, többek között a magas dúsítású urán részecskéknek a karaji hulladéktároló létesítményből származó környezeti mintákban való jelenlétéről; e létesítményben találhatóak az ilyen kísérletekben használt szegényítetturán-célpontok tárolására használt konténerek. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.23.

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Az Iran Electronic Industries ügyvezető igazgatója

2008.6.23.

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Részt vesz az iszfaháni uránátalakító létesítményben (UCF) a termelés irányításában. 2006. augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges kitüntetésben részesítette az UCF-ben a termelés irányításában, valamint az UF6 egység tervezésében, felépítésében és üzembe helyezésében játszott szerepéért (az UF6 a dúsítás alapanyaga).

2007.4.23.

20.

Beik MOHAMMADLU dandártábornok

 

MODAFL, ellátásért és logisztikáért felelős helyettes

2008.6.23.

21.

Anis NACCACHE

 

A Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal vállalatcsoport igazgatósági tagja; vállalata megpróbált érzékeny termékeket beszerezni az 1737 sz. határozatban megjelölt szervezetek számára.

2008.6.23.

22.

Mohammad NADERI dandártábornok

 

Az Aerospace Industries Organisation (AIO) vezetője, az AIO érzékeny iráni programokban vett részt.

2008.6.23.

23.

Mostafa Mohammad NAJJAR dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

MODAFL, a katonai programokért – beleértve a ballisztikusrakéta-programokat is – felelős miniszter.

2008.6.23.

24.

Houshang NOBARI

 

Részt vesz a natanzi dúsító létesítmény irányításában. A NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács felszólította Iránt, hogy függessze fel valamennyi dúsítással kapcsolatos tevékenységét. Ezek közé tartoznak a natanzi (Kashan) dúsító létesítményben végzett tevékenységek is. 2006. augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges kitüntetésben részesítette Nobarit a natanzi létesítmény tervezésének sikeres irányításáért és a megvalósításért.

2007.4.23.

25.

Dr Javad RAHIQI

Születési idő: 1954.4.21. Születési hely: Mashad.

Az AEOI iszfaháni nukleáris technológiai központjának vezetője. Felügyeli az iszfaháni uránátalakító üzemet. A NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács felszólította Iránt, hogy függessze fel valamennyi dúsítással kapcsolatos tevékenységét. Ez minden uránátalakítási tevékenységet magában foglal. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.23.

26.

Abbas RASHIDI

 

Részt vesz a natanzi dúsítási tevékenységekben. A NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács felszólította Iránt, hogy függessze fel valamennyi dúsítással kapcsolatos tevékenységét. 2006. augusztus 27-én Ahmadinedzsád elnök különleges kitüntetésben részesítette Rashidit a 164 centrifugából álló natanzi dúsító kaszkád irányításáért és a sikeres működtetésében játszott kiemelkedő szerepéért.

2007.4.23.

27.

Mohammad SHAFI’I RUDSARI ellentengernagy

 

MODAFL, koordinációért felelős helyettes.

2008.6.23.

28.

Ali SHAMSHIRI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

MODAFL, kémelhárításért felelős helyettes, felelős a MODAFL személyi állományának és létesítményeinek biztonságáért.

2008.6.23.

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Az iszfaháni uránátalakító létesítmény ügyvezető igazgatója. Ez a létesítmény állítja elő a natanzi dúsítási létesítményekben használt alapanyagot (UF6). Ahmadinedzsád elnök 2006. augusztus 27-én különleges kitüntetésben részesítette Solat Sana-t ezen szerepéért.

2007.4.23.

30.

Ahmad VAHIDI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

A MODAFL vezetőhelyettese.

2008.6.23.


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Részt vesz a centrifuga-alkatrészek gyártásában.

2008.6.23.

2.

Aerospace Industries Organisation, AIO (űripari szervezet)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

Az AIO felügyeli Irán rakétagyártását, ideértve a Shahid Hemmat ipari csoportot, a Shahid Bageri ipari csoportot és a Fajr ipari csoportot is, amelyek mindegyikét megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat. Az AIO-csoport vezetőjét és két másik vezető tisztviselőjét szintén megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat.

2007.4.23.

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

A DIO (Defence Industries Organisation) leányvállalata.

2007.4.23.

4.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Feltételezhetően térinformatikai adatokat nyújt a ballisztikusrakéta-programhoz.

2008.6.23.

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran, valamint minden fiókjuk és leányvállalatuk, beleértve a következőket:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Pénzügyi támogatást nyújt vagy próbál nyújtani az iráni nukleáris és rakétaprogramokban részt vevő vagy e programok számára termékeket beszerző vállalatok (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company és DIO) számára. A Bank Melli Irán érzékeny tevékenységeinek segítője. Számos esetben segítette érzékeny termékek beszerzését Irán nukleáris és rakétaprogramjaihoz. Pénzügyi szolgáltatások széles skáláját nyújtotta – például akkreditívnyitás, számlavezetés –az iráni nukleáris és rakétaprogramokhoz kapcsolódó szervezetek nevében. Az 1737 és 1747 sz. ENSZ BT-határozat a fenti cégek közül sokat megjelölt.

2008.6.23.

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

6.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) (Védelmi Technológiai és Tudományos Kutatóközpont) — Educational Research Institute (Oktató Kutatóintézet) / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) néven is ismert

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

K+f-feladatokat lát el. A DIO egyik leányvállalata. A DIO beszerzéseinek jelentős részét a DTSRC végzi.

2007.4.23.

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Az AIO fedőcége, amely részt vesz a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos beszerzésekben.

2008.6.23.

8.

Ettehad Technical Group

 

Az AIO fedőcége, amely részt vesz a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos beszerzésekben.

2008.6.23.

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Az AIO beszerzési próbálkozásokra használja fel.

2008.6.23.

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

A MODAFL kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat (és így az AIO, AvIO és DIO testvérvállalata). Elektronikus alkatrészeket gyárt az iráni fegyverrendszerekhez.

2008.6.23.

11.

IRGC Air Force

 

Irán rövid és közepes hatótávolságú ballisztikusrakéta-készletét kezeli. Az IRGC Air Force vezetőjét az 1737 sz. ENSZ BT-határozat megjelölte.

2008.6.23.

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Tehran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Tehran

A Jaber Ibn Hayan az AEOI (Iráni Atomenergia-szervezet) egyik laboratóriuma, amely az üzemanyagciklussal összefüggő tevékenységeket folytat. A laboratórium a teheráni nukleáris kutatóközpontban (TNRC) található, és Irán elmulasztotta a biztosítéki megállapodásának megfelelően 2003 előtt bejelenteni, noha az intézményben uránátalakítási tevékenységeket folytattak.

2007.4.23.

13.

Joza Industrial Co.

 

Az AIO fedőcége, amely részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.

2008.6.23.

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonában lévő vállalatcsoport. Az Iszlám Forradalmi Gárda építészeti/gépészeti hátterét használja fel, olyan nagyszabású projektek – többek között alagútépítés – fővállalkozója, amelyek feltételezhetően az iráni balisztikusrakéta- és nukleáris programokat támogatják.

2008.6.23.

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Az Ammunition Industries Group leányvállalata, a DIO-nak alárendelt szervezet, részt vesz a centrifuga-alkatrészek gyártásában.

2008.6.23.

16.

Malek Ashtar University

 

A Védelmi Minisztériumhoz kötődő intézmény, 2003-ban az AIO-val szoros együttműködésben rakétákkal kapcsolatos képzést indított.

2008.6.23.

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

A DIO leányvállalata.

2007.4.23.

18.

Mechanic Industries Group

 

Részt vett a ballisztikus programban felhasznált alkatrészek gyártásában.

2008.6.23.

19.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Irán védelmi kutatási-fejlesztési és gyártási programjaiért felelős, beleértve a rakéta- és nukleáris programok támogatását is.

2008.6.23.

20.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

A MODAFL kivitellel foglalkozó ága, az államok közötti ügyletekben a fegyver-késztermékek kivitelét bonyolító ügynökség. Az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat értelmében a MODLEX nem kereskedhetne.

2008.6.23.

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Az AIO fedőcége, amely részt vesz a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos beszerzésekben.

2008.6.23.

22.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalat)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Az AEOI nukleárisüzemanyag-előállító részlege (NFPD) a nukleárisüzemanyag-ciklus terén végez kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ideértve az urán feltárását, bányászatát, őrlését, átalakítását és a nukleáris hulladék ártalmatlanítását. Az NFPC az NFPD utódja, az AEOI leányvállalata, amely az üzemanyagciklussal kapcsolatban végez kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ideértve az átalakítást és a dúsítást.

2007.4.23.

23.

Parchin Chemical Industries

 

Az iráni ballisztikus program keretében a hajtási technikák területén működött.

2008.6.23.

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Részt vett az iszfaháni uránátalakító üzem építésében.

2008.6.23.

25.

Safety Equipment Procurement

 

Az AIO fedőcége, amely részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.

2008.6.23.

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

A DIO leányvállalata.

2007.4.23.

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Az SPO feltételezhetően teljes fegyverek behozatalát segíti. Feltételezhetően a MODAFL leányvállalata.

2008.6.23.

28.

TAMAS Company

 

A TAMAS dúsítással kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket Iránnak a NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács kérésére fel kell függesztenie. A TAMAS egy ernyőszervezet, amelyen belül négy leányvállalatot hoztak létre; ezek közül az egyiknek a tevékenységei az urán kitermelésétől kezdve a koncentrálásig terjednek, egy másik pedig uránfeldolgozással, -dúsítással és -hulladékkal foglalkozik.

2007.4.23.