11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/46


A TANÁCS 2008/842/KKBP HATÁROZATA

(2008. november 10.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont III. és IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a 2007/140/EK közös álláspontra (1), és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. február 27-én elfogadta a 2007/140/KKBP közös álláspontot, amellyel végrehajtotta az ENSZ BT 1737 (2006) sz. határozatát.

(2)

A Tanács 2008. augusztus 7-én elfogadta a 2007/140/KKBP közös álláspontot módosító 2008/652/KKBP közös álláspontot (2), amellyel végrehajtotta az ENSZ BT 1803 (2008) sz. határozatát.

(3)

A 2008/652/KKBP közös álláspont előírja többek között azt, hogy valamennyi tagállam tanúsítson éberséget a joghatóságuk alá tartozó pénzügyi intézmények által az Iránban székhellyel rendelkező bármely bankkal, azok külföldi fiókjaival és leányvállalataival folytatott tevékenységgel szemben, hogy elkerülhető legyen az ilyen tevékenységek hozzájárulása az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységekhez vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztéséhez.

(4)

A Tanács meghatározta az Iránban székhellyel rendelkező bankok azon külföldi fiókjait és leányvállalatait, amelyekre alkalmazni kell a 2008/652/KKBP közös álláspontot. Megemlítendő, hogy a kérdéses jogalanyok némelyikére a pénzeszközök befagyasztása a 2007/140/KKBP közös álláspont 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján is vonatkozik.

(5)

A 2007/140/KKBP közös álláspont III. és IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2007/140/KKBP közös álláspont III. és IV. melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 61., 2007.2.28., 49. o.

(2)  HL L 213., 2008.8.8., 58. o.


MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

A 3b. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, iráni székhellyel rendelkező bankok tagállami joghatóság alá tartozó fiókjai és leányvállalatai (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Franciaország

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC-kód: MELIFRPP

Németország

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC-kód: MELIDEHH

Egyesült Királyság

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC-kód: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Franciaország

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC-kód: SEPBFRPP

Németország

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC-kód: SEPBDEFF

Olaszország

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC-kód: SEPBITRR

Egyesült Királyság

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC-kód: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Franciaország

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

BIC-kód: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Németország

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

BIC-kód: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC-kód: BSIRDEFF

Görögország

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC-kód: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Egyesült Királyság

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC-kód: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Franciaország

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

BIC-kód: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Egyesült Királyság

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC-kód: PIBPGB2L

TELEX: 885426

IV. MELLÉKLET

A 3b. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett, iráni székhellyel rendelkező bankoknak a tagállamok joghatósága alá nem tartozó fiókjai és leányvállalatai, valamint olyan pénzügyi szervek, amelyek sem iráni székhellyel nem rendelkeznek, sem a tagállamok joghatósága alá nem tartoznak, de amelyek iráni székhellyel/lakóhellyel rendelkező személyek és jogalanyok ellenőrzése alatt állnak (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbajdzsán

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC-kód: MELIAZ22

Irak

No. 11127 Alley 929 District Arasat street, Baghdad

BIC-kód: MELIIQBA

Omán

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC-kód: MELIOMR

Kína

Melli Bank HK (subsidiary of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC-kód: MELIHKHH

Egyiptom

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Egyesült Arab Emírségek

Regional Office

P.O. Box:1894, Dubai

BIC-kód: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC-kód: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC-kód: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Cím: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC-kód: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Code BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC-kód: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC-kód: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC-kód: MELIAEADSHJ

Orosz Föderáció

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC-kód: MELIRUMM

Japán

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tel.: 332162631. Fax: (3)32162638. Telex: J296687.

2.   BANK MELLAT

Dél-Korea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong

Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC-kód: BKMTKRSE

TELEX: K36019 MELLAT

Törökország

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC-kód: BKMTTRIS

TELEX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

BIC-kód: BKMTTRIS100

TELEX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC-kód: BKMTTRIS 200

TELEX: 53053 BMIZ TR

Örményország

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC-kód: BKMTAM 22

TELEX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Egyesült Arab Emírségek

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC-kód: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC-kód: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC-kód: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC-kód: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC-kód: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

BIC-kód: BSIRLBBE

Saida Branch

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC-kód: BSIRLBBE

Omán

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC-kód: BSIROMR

TELEX: 3146

Katar

Doha branch

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC-kód: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Türkmenisztán

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Egyesült Arab Emírségek

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TELEX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrein

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

Telex: 8688 SADER BANK

Üzbegisztán

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC-kód: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tádzsikisztán

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC-kód: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

Kína

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (»Aryan Bank« néven is ismert)

Afganisztán

Head Office

House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC-kód: AFABAFKA

Harat branch

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC-kód: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrein

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

BIC-kód: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC-kód: IDUNVECAXXX..


(1)  A csillaggal jelölt jogalanyokra a pénzeszközök befagyasztása a 2007/140/KKBP közös álláspont 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján is vonatkozik.

(2)  A csillaggal jelölt jogalanyokra a pénzeszközök befagyasztása a 2007/140/KKBP közös álláspont 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján is vonatkozik.