5.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 117/6


A BIZOTTSÁG 495/2007/EK RENDELETE

(2007. május 4.)

a tagsággal nem rendelkező országokból behozott komlót kísérő tanúsítványoknak a közösségi igazolásokkal való egyenértékűségéről szóló 3077/78/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a komló piacának közös szervezéséről és az 1696/71/EGK, az 1037/72/EGK, a 879/73/EGK és az 1981/82/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. november 23-i 1952/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikkére,

mivel:

(1)

A 3077/78/EGK bizottsági rendelet (2) meghatározza azon harmadik országbeli ügynökségek jegyzékét, amelyek jogosultak az ezen országokból behozott komlót kísérő tanúsítványok kibocsátására. E tanúsítványokat egyenértékűnek ismerik el az 1952/2005/EK rendelet 4. cikkében meghatározott tanúsítványokkal.

(2)

Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel ezen új tagállamok ügynökségeit nem kell többé feltüntetni a 3077/78/EGK rendelet mellékletének jegyzékében.

(3)

A 3077/78/EGK rendelet mellékletében felsorolt néhány ügynökség neve és címe megváltozott.

(4)

A 3077/78/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Komlópiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3077/78/EGK rendelet melléklete helyére e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 314., 2005.11.30., 1. o. Helyesbítve: HL L 317., 2005.12.3., 29. o.

(2)  HL L 367., 1978.12.28., 28. o. A legutóbb a 81/2005/EK rendelettel (HL L 16., 2005.1.20., 52. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

TANÚSÍTVÁNYOK KIADÁSÁRA FELHATALMAZOTT HIVATALOK

Komlómag: ex 1210 KN-kód

Komlópor: ex 1210 KN-kód

Komlónedv és komlókivonat: 1302 13 00 KN-kód


Származási ország

Felhatalmazott ügynökségek

Cím

Kód

Telefon

Fax

E-mail (opcionális)

Ausztrália

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart,

Tasmania 7000

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Kínai Népköztársaság

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun,

2nd Avenue, TEDA,

Tianjin 300457

(86-22)

66 29 83 43

66 29 82 45

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 19 43

434 21 63

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 00 57

464 00 50

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Új-Zéland

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 03 67

474 424

472 90 71

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 23 19

546 94 64

 

Szerb Köztársaság

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

78 03 65

62 12 12

berenji@eunet.yu

Dél-Afrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Svájc

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukrajna

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Amerikai Egyesült Államok

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 vagy 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

PO Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw”