21.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/127


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 20.)

egyes lengyelországi húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003. évi csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításáról

(az értesítés a C(2007) 6490. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/864/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak XII. melléklete 6. fejezete B. szakasza I. alszakasza (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

Lengyelország számára átmeneti időszakokat biztosítottak a 2003. évi csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékében (1) felsorolt egyes létesítmények vonatkozásában. A lengyelországi húságazati létesítmények részére 2007. december 31-ig biztosíthatók átmeneti időszakok.

(2)

A 2003. évi csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékét a 2004/458/EK (2), a 2004/471/EK (3), a 2004/474/EK (4), a 2005/271/EK (5), a 2005/591/EK (6), a 2005/854/EK (7), a 2006/14/EK (8), a 2006/196/EK (9), a 2006/404/EK (10), a 2006/555/EK (11), a 2006/935/EK (12), a 2007/202/EK (13), a 2007/443/EK (14) és a 2007/555/EK (15) bizottsági határozat módosította.

(3)

Az illetékes lengyel hatóság hivatalos nyilatkozata szerint egyes húságazati létesítményekben lezárult a korszerűsítési folyamat, és már teljes mértékben megfelelnek a közösségi jogszabályoknak. Egyes létesítmények beszüntették azokat a tevékenységeket, amelyekre átmeneti időszakot biztosítottak számukra. Ezeket a létesítményeket ezért el kell hagyni az átalakulóban lévő létesítmények jegyzékéből.

(4)

A 2003. évi csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság tájékoztatást kapott az e határozatban foglalt intézkedésekről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt létesítményeket el kell hagyni a 2003. évi csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékéből.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL C 227. E, 2003.9.23., 1392. o.

(2)  HL L 156., 2004.4.30., 53. o.

(3)  HL L 160., 2004.4.30., 56. o.

(4)  HL L 160., 2004.4.30., 73. o.

(5)  HL L 86., 2005.4.5., 13. o.

(6)  HL L 200., 2005.7.30., 96. o.

(7)  HL L 316., 2005.12.2., 17. o.

(8)  HL L 10., 2006.1.14., 66. o.

(9)  HL L 70., 2006.3.9., 80. o.

(10)  HL L 156., 2006.6.9., 16. o.

(11)  HL L 218., 2006.8.9., 17. o.

(12)  HL L 355., 2006.12.15., 105. o.

(13)  HL L 90., 2007.3.30., 86. o.

(14)  HL L 166., 2007.6.28., 24. o.

(15)  HL L 212., 2007.8.14., 3. o.


MELLÉKLET

A 2003. évi csatlakozási okmány XII. mellékletének B. függelékéből elhagyandó létesítmények jegyzéke

Átalakulóban lévő vöröshús-előállító és -feldolgozó létesítmények jegyzéke

Szám

Állat-egészségügyi szám

A létesítmény neve

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Fehérhús-feldolgozó létesítmények jegyzéke

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Alacsony kapacitású, átalakulóban lévő vöröshús-előállító és –feldolgozó létesítmények jegyzéke

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk