4.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/91


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 1.)

a 2005/393/EK határozatnak a spanyolországi és portugáliai kéknyelvbetegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 180. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/64/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kéknyelvbetegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, 8. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke harmadik bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/75/EK irányelv megállapítja a Közösségen belüli kéknyelvbetegség elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályokat és intézkedéseket, beleértve a védő- és megfigyelési körzetek kialakítását és az állatok körzetelhagyásának tilalmát.

(2)

A kéknyelvbetegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelő körzetekről, illetve az ezen körzetekből vagy ezen körzeteken keresztül történő szállításokra alkalmazandó feltételekről szóló, 2005. május 23-i 2005/393/EK bizottsági határozat (2) rendelkezik az olyan globális földrajzi területek kijelöléséről, ahol a tagállamoknak a kéknyelvbetegséggel kapcsolatban védő- és megfigyelési körzeteket (korlátozás alá vont körzeteket) kell létrehozniuk.

(3)

Spanyolország és Portugália tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a 4-es szerotípusú vírus terjedését fedezték fel az E. korlátozás alá vont körzet számos periferikus területén.

(4)

Következésképpen ki kell bővíteni a korlátozás alá vont körzeteket, a kórokozó-átvivők ökológiájáról és szezonális tevékenységük fejlődéséről rendelkezésre álló adatok figyelembevételével.

(5)

A 2005/393/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/393/EK határozat I. mellékletében a Spanyolországra és Portugáliára vonatkozó E. körzetről szóló rész helyébe a következő szöveg lép:

„Spanyolország:

Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz, Toledo és Ciudad Real tartomány,

Jaen tartomány (Jaen, Andujar, Alcala la Real, Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda comarca)

Avila tartomány (Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga, Sotillo de la Adrada comarca)

Salamanca tartomány (Bejar, Ciudad Rodrigo és Sequeros comarca)

Madrid tartomány (Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero és San Martin de Valdeiglesias comarca).”

„Portugália:

Algarve Regionális Mezőgazdasági Igazgatósága: minden concelhos

Alentejo Regionális Mezőgazdasági Igazgatósága: minden concelhos

Ribatejo e Oeste Regionális Mezőgazdasági Igazgatósága: Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes és Sardoal concelhos

Beira Interior Regionális Mezőgazdasági Igazgatósága: Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão és Mação concelhos.”

2. cikk

Ezt a határozatot 2006. február 7-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 1-jén.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 327., 2000.12.22., 74. o.

(2)  HL L 130., 2005.5.24., 22. o. A legutóbb a 2005/828/EK határozattal (HL L 311., 2005.11.26., 37. o.) módosított határozat.