24.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/115


Helyesbítés a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 255., 2005. szeptember 30. )

A 130. oldalon, az V.7. melléklet, 5.7.1. táblázatában, a Spanyolországra vonatkozó sor (España), „Kibocsátó szerv” oszlopa, hetedik francia bekezdésében (a HL 2008. április 4-i L 93. számának 28. oldalán közzétett helyesbítéssel helyesbített szöveg):

a következő szövegrész:

„—

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;”

,

helyesen:

„—

Universidad de A Coruña, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña”

.