4.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/28


Helyesbítés a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 255., 2005. szeptember 30. )

A 31. oldalon a 10. cikk d) pontjában:

a következő szövegrész:

„d)

a 21. cikk (1) bekezdésének, valamint a 23. és a 27. cikknek a sérelme nélkül, azon orvosok, ápolók, fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, gyógyszerészek és építészmérnökök tekintetében, akik olyan előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek, amelynek kibocsátására az V. melléklet 5.1.1., 5.2.2., 5.3.2., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjában felsorolt valamely cím megszerzéséhez vezető képzést követően kerül sor …”

helyesen:

„d)

a 21. cikk (1) bekezdésének, valamint a 23. és a 27. cikknek a sérelme nélkül, azon előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkező orvosok, ápolók, fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, gyógyszerészek és építészmérnökök tekintetében, akik az V. melléklet 5.1.1., 5.2.2., 5.3.2., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjában felsorolt valamely cím megszerzéséhez vezető képzésben részt vettek …”;

A 31. oldalon a 10. cikk e) pontjában:

a következő szövegrész:

„e)

olyan általános ápolók és szakápolók tekintetében, akik olyan előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek, amelynek kibocsátására az V. melléklet 5.2.2. pontjában felsorolt valamely cím megszerzéséhez vezető képzést követően kerül sor …”

helyesen:

„e)

olyan, előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkező általános ápolók és szakápolók tekintetében, akik az V. melléklet 5.2.2. pontjában felsorolt valamely cím megszerzéséhez vezető képzésben részt vettek …”;

A 31. oldalon a 10. cikk f) pontjában:

a következő szövegrész:

„f)

általános ápolói képzésben nem részesült szakápolók tekintetében … ahol az érintett szakmai tevékenységeket általános ápolók, általános ápolói képzésben nem részesült szakápolók, vagy olyan szakápolók végzik, akik olyan előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek, amelynek kibocsátására az V. melléklet 5.2.2. pontjában felsorolt címek megszerzéséhez vezető képzést követően kerül sor;”

helyesen:

„f)

általános ápolói képzésben nem részesült szakápolók tekintetében … ahol az érintett szakmai tevékenységeket általános ápolók, általános ápolói képzésben nem részesült szakápolók, vagy olyan, előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkező szakápolók végzik, akik az V. melléklet 5.2.2. pontjában felsorolt címek megszerzéséhez vezető képzésben részt vettek;”;

A 32. oldalon a 11. cikk e) pontjában:

a következő szövegrész:

„e)

olyan oklevél, amely igazolja, hogy tulajdonosa négy évnél hosszabb, vagy annak megfelelő …”

helyesen:

„e)

olyan oklevél, amely igazolja, hogy tulajdonosa legalább négyéves, vagy annak megfelelő …”;

A 33. oldalon a 14. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„Ugyanez vonatkozik a … esetekre az orvosok és fogorvosok tekintetében, … ha a migráns egy olyan másik tagállamban kéri az elismerést, ahol az érintett szakmai tevékenységeket általános ápolók, vagy pedig olyan szakápolók végzik, akik olyan előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek, amelynek kibocsátására az V. melléklet 5.2.2. pontjában felsorolt címek megszerzéséhez vezető képzést követően kerül sor …”

helyesen:

„Ugyanez vonatkozik a … esetekre az orvosok és fogorvosok tekintetében, … ha a migráns egy olyan másik tagállamban kéri az elismerést, ahol az érintett szakmai tevékenységeket általános ápolók, vagy pedig olyan, előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkező szakápolók végzik, akik az V. melléklet 5.2.2. pontjában felsorolt címek megszerzéséhez vezető képzésben részt vettek …”;

A 36. oldalon a 22. cikk a) pontjában:

a következő szövegrész:

„a)

a tagállamok az illetékes hatóságok által megállapított feltételek mellett engedélyezhetik a nem nappali képzést; ezek a hatóságok biztosítják, hogy az ilyen képzés teljes időtartama, szintje és minősége ne maradjon el a folyamatos nappali képzéséhez képest;”

helyesen:

„a)

a tagállamok az illetékes hatóságok által megállapított feltételek mellett engedélyezhetik a nem teljes idejű képzést; ezek a hatóságok biztosítják, hogy az ilyen képzés teljes időtartama, szintje és minősége ne maradjon el a folyamatos teljes idejű nappali képzéséhez képest;”;

A 38. oldalon a 24. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… hat hónapig tartó, nappali tagozaton végzett, …”

helyesen:

„… hat hónapig tartó, teljes idejű, …”;

A 39. oldalon a 28. cikk (3) bekezdésének első mondatában:

a következő szövegrész:

„(3)   A háziorvosi szakképzés nappali tagozaton, az illetékes hatóságok vagy szervek felügyelete alatt történik.”

helyesen:

„(3)   A háziorvosi szakképzés teljes időben, az illetékes hatóságok vagy szervek felügyelete alatt történik.”;

A 40. oldalon a 31. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… nappali tagozaton történik …”

helyesen:

„… teljes időben történik …”;

A 42. oldalon a 34. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… nappali tagozatos elméleti és gyakorlati …”

helyesen:

„… teljes idejű elméleti és gyakorlati …”;

A 44. oldalon a 38. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… legalább ötéves, nappali tagozatos …”

helyesen:

„… legalább ötéves, teljes idejű …”;

A 44. oldalon a 40. cikk (1) bekezdésének a) pontjában:

a következő szövegrész:

„… nappali tagozatos szülésznőképzés, …”

helyesen:

„… teljes idejű szülésznőképzés, …”;

A 44. oldalon a 40. cikk (1) bekezdésének b) pontjában:

a következő szövegrész:

„… nappali tagozatos szülésznőképzés …”

helyesen:

„… teljes idejű szülésznőképzés …”;

A 45. oldalon a 41. cikk (1) bekezdésének a) pontjában:

a következő szövegrész:

„… nappali tagozatos szülésznőképzés, …”

helyesen:

„… teljes idejű szülésznőképzés, …”;

A 45. oldalon a 41. cikk (1) bekezdésének b) pontjában:

a következő szövegrész:

„… nappali tagozatos szülésznőképzés …”

helyesen:

„… teljes idejű szülésznőképzés …”;

A 45. oldalon a 41. cikk (1) bekezdésének c) pontjában:

a következő szövegrész:

„… nappali tagozatos szülésznőképzés …”

helyesen:

„… teljes idejű szülésznőképzés …”;

A 46. oldalon a 44. cikk (2) bekezdésének a) pontjában:

a következő szövegrész:

„… nappali tagozatos elméleti és gyakorlati képzés …”

helyesen:

„… teljes idejű elméleti és gyakorlati képzés …”;

A 47. oldalon a 46. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… négyéves, nappali tagozatos képzés, vagy legalább hároméves nappali tagozatos tanulmányi időszakot …”

helyesen:

„… teljes idejű képzés, vagy legalább hároméves teljes idejű tanulmányi időszakot …”;

A 48. oldalon a 47. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… nem nappali egyetemi tanulmányok …”

helyesen:

„… nem teljes idejű egyetemi tanulmányok …”;

A 49. oldalon a 49. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)   Minden tagállam elfogadja a többi tagállam által kibocsátott, a VI. melléklet 6. pontjában felsorolt …”

helyesen:

„(1)   Minden tagállam elfogadja a többi tagállam által kibocsátott, a VI. mellékletben felsorolt …”;

A 49. oldalon a 49. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„Az (1) bekezdésben említett igazolások tanúsítják, hogy birtokosuk legkésőbb a megfelelő időpontban jogosulttá vált az építészmérnöki szakmai cím használatára …”

helyesen:

„Az első albekezdésben említett igazolások tanúsítják, hogy birtokosuk legkésőbb a megfelelő időpontban jogosulttá vált az építészmérnöki szakmai cím használatára …”;

Az 57. oldalon az utolsó bekezdésben:

a következő szövegrész:

„… nem nappali tagozatos pedagógiai képzést.”

helyesen:

„… nem teljes idejű pedagógiai képzést.”;

A 67. oldalon a II. melléklet 5. pontjának 5. sorában:

a következő szövegrész:

„—

fogorvos („dental therapist”),”

helyesen:

„—

fogász („dental therapist”),”;

A 69. oldalon a III. melléklet „Németországban” cím alatti szövegnek második francia bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… két évnél nem rövidebb nappali képzés vagy ennek megfelelő időtartamú, nem nappali rendszerű képzés teljesítését foglalják magukban,”

helyesen:

„… két évnél nem rövidebb teljes idejű képzés vagy ennek megfelelő időtartamú, nem teljes idejű képzés teljesítését foglalják magukban,”;

A 69. oldalon a III. melléklet „Németországban” cím alatti szövegnek harmadik francia bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… vagy nappali képzésben zajlik …”

helyesen:

„… vagy teljes idejű képzésben zajlik …”;

A 70. oldalon a III. melléklet „Hollandiában” cím alatti szövegnek első francia bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… nem rövidebb nappali rendszerben zajló …”

helyesen:

„… nem rövidebb teljes időben zajló …”;

A 70. oldalon a III. melléklet „Hollandiában” cím alatti szövegnek második francia bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… nem rövidebb nappali rendszerben zajló …”

helyesen:

„… nem rövidebb teljes időben zajló …”;

A 70. oldalon a III. melléklet „Ausztriában” cím alatti szöveg második francia bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… vagy részidős képzéssel …”

helyesen:

„… vagy nem teljes idejű képzéssel …”;

A 79. oldaltól kezdődően az V. mellékletben:

a 88. oldalon a „Patológia” oszlop „Ireland” sorában:

a következő szövegrész

:

„Morbid anatomy and histopathology”

helyesen

:

„Histopathology”

a 90. oldalon a „Radiológia” oszlop címében:

a következő szövegrész

:

„Radiológia”

helyesen

:

„Diagnosztikai radiológia”

a 91. oldalon a „Fül-orr-gégegyógyászat” oszlop címében:

a következő szövegrész

:

„Fül-orr-gégegyógyászat”

helyesen

:

„Plasztikai sebészet”

a 91. oldalon a „Csecsemő- és gyermekgyógyászat” oszlop címében:

a következő szövegrész

:

„Csecsemő- és gyermekgyógyászat”

helyesen

:

„Klinikai biológia”

a 91. oldalon a „Csecsemő- és gyermekgyógyászat” oszlop „Ελλάς” sorában:

a következő szövegrészt el kell hagyni

:

„Χειρουργική Θώρακος”

a 91. oldalon a „Fül-orr-gégegyógyászat” oszlop „Ireland” sorában:

a következő szövegrész

:

„Plastic surgery”

helyesen

:

„Plastic, reconstructive and aesthetic surgery”

a 92. oldalon a „Mikrobiológia és bakteriológia” oszlop „Ελλάς” sorában:

a következő szövegrész

:

„1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία

helyesen

:

„—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία

a 93. oldalon a „Mellkassebészet”oszlop „Italia” sorában:

a következő szövegrész

:

„Chirurgia toracica; Cardiochirurgia”

helyesen

:

„—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia”;

a 95. oldalon a „Gasztroenterológia” oszlop „Belgique/België/Belgien” sorában:

a következő szövegrész

:

„Gastro-entérologie/Gastroenterologie”

helyesen

:

„Gastro-entérologie/Gastro-enterologie”

a 97. oldalon a „Fizioterápia” oszlop „Portugal” sorában:

a következő szövegrész

:

„Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação”

helyesen

:

„—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação”

a 99. oldalon a „Radiológia” oszlop „Ireland” sorában:

a következő szövegrész

:

„Radiology (**)”

helyesen

:

„Radiology”

a 99. oldalon a „Radiológia” oszlop „Italia” sorában:

a következő szövegrész

:

„Radiologia”

helyesen

:

„Radiologia (**)”

a 101. oldalon a „Társadalomorvostan és szociális orvostan” oszlop „Κύπρος” sorában:

a következő szövegrész

:

„Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική”

helyesen

:

„—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική

a 105. oldalon a „Haematológia” oszlop címében:

a következő szövegrész

:

„Haematológia”

helyesen

:

„Biológiai haematológia”

a 108. oldalon a „Traumatológia” oszlop címében:

a következő szövegrész

:

„Traumatológia”

helyesen

:

„Baleseti és sürgősségi orvostan”

a 108. oldalon a „Traumatológia” oszlop „Česká republika” sorában:

a következő szövegrész

:

„Traumatologie

Urgentní medicína”

helyesen

:

„—

Traumatologie

Urgentní medicína”

a 108. oldalon a „Traumatológia” oszlop „Slovensko” sorában:

a következő szövegrész

:

„Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”

helyesen

:

„—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”

a 115. oldalon az „5.3.2. Fogorvosi oklevelek megnevezései” tábla „Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat” oszlopának „Česká republika” sorában:

a következő szövegrész

:

„… (doktor)”

helyesen

:

„… (doktor zubního lékařství, MDDr.)”

a 120. oldalon az „5.4.1. Képzési program állatorvosok részére” pont „B. Szaktantárgyak” alpontjának utolsó előtti bekezdésében:

a következő szövegrész

:

„… a képzés nappali tagozatos, …”

helyesen

:

„… a képzés teljes idejű, …”

a 121. oldalon az „5.4.2. Állatorvosok formális képzésének bizonyítékai” tábla „Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat” oszlopának „Deutschland” sorában:

a következő szövegrész

:

„… des Dritten Abscnitts …”

helyesen

:

„… des Dritten Abschnitts …”

a 123. oldalon az 5.5.1. pont b. alpontjának ötödik sorában:

a következő szövegrész

:

„—

Felkészítés a szülésre és a szülővé válásra, a fiziológiai szempontok figyelembe vételével”

helyesen

:

„—

Felkészítés a szülésre és a szülővé válásra, a pszichológiai szempontok figyelembevételével”

a 123. oldalon az 5.5.1. pont a. alpontjának tizenkettedik sorában:

a következő szövegrész

:

„—

Egészségügyi és szociális törvényi szabályozás és az egészségügy szervezete”

helyesen

:

„—

Egészségügyi és szociális jogi szabályozás és az egészségügy szervezete”

a 126. oldalon az 5.6.1. pont hatodik sorában:

a következő szövegrész

:

„—

Gyógyszerkémia, a gyógyászati termékek vizsgálatát is beleértve”

helyesen

:

„—

Gyógyszerkémia, a gyógyszerek vizsgálatát is beleértve”

a 126. oldalon az 5.6.1. pont tizennegyedik sorában:

a következő szövegrész

:

„—

Törvényi szabályozás és szakmai etika, ahol helyénvaló.”

helyesen

:

„—

Jogi szabályozás és szakmai etika, ahol helyénvaló.”

a 128. oldalon az „5.6.2. Gyógyszerész oklevelek megnevezései” tábla, „Kibocsátó szerv” oszlopának „Magyarország” sorában:

a következő szövegrész

:

„EG Egyetem”

helyesen

:

„Egyetem”

a 129. oldaltól az építészmérnökökre vonatkozó táblákban:

a)

a 130. oldalon az „España”-ra vonatkozó táblában:

A tábla a következőképpen módosul (a tanév dátuma a megfelelő egyetemmel egy sorba igazítottan szerepel):

„Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás

Tanév dátuma

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995”

b)

A 132. oldalon az „Italia”-ra vonatkozó tábla utolsó részében:

A tábla ezen része a következőképpen módosul (a tanév dátuma a megfelelő egyetemmel egy sorba igazítottan szerepel):

„Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás

Tanév dátuma

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma „La Sapienza”

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005”

c)

A 133. oldalon a „Portugal”-ra vonatkozó táblában:

A tábla a következőképpen módosul (a tanév dátuma a megfelelő egyetemmel egy sorba igazítottan szerepel):

„Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás

Tanév dátuma

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992”

A 135. oldalon a VI. mellékletben lévő Szerzett jogokban:

Az alcímben a „6.” pontra való utalás törlendő.