29.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/31


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. december 21.)

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD) létrehozó megállapodásnak a Bankot a Mongóliában történő műveletek finanszírozására felhatalmazó módosításáról

(2005/954/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 181a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Bár Mongólia 2000 óta az EBRD tagja, jelenleg nem tartozik azon országok közé, ahol a Bank engedéllyel rendelkezik saját forrásokból történő műveletek végzésére.

(2)

Mongólia miniszterelnökének kérésére válaszolva az EBRD igazgatótanácsa egyhangú támogatását fejezte ki Mongólia fogadó országgá válásával kapcsolatban.

(3)

A 2004. január 30-án elfogadott állásfoglalásával az EBRD kormányzótanácsa megszavazta a Bankot létrehozó megállapodás szükséges módosítását, amely felhatalmazza a Bankot a Mongóliában történő műveletek finanszírozására. A Bank minden kormányzója – beleértve az Európai Közösséget képviselő kormányzót is – megszavazta ezt a módosítást.

(4)

Mivel ez a módosítás a Bank rendeltetését és működését érinti, szükséges, hogy ezt hivatalosan is elfogadja minden ország és intézmény, mely a Bank tagja, beleértve az Európai Közösséget.

(5)

E módosítás elfogadása az Európai Közösség által azért szükséges, hogy a Közösség elérhesse célkitűzéseit a harmadik országokkal való gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködés terén,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az EBRD-t létrehozó megállapodásnak a Bankot a Mongóliában történő műveletek finanszírozására felhatalmazó módosítása az Európai Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A módosítás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Az Európai Közösséget képviselő EBRD-kormányzó a módosítás elfogadásáról szóló nyilatkozatot továbbítja az EBRD-nek.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. BRADSHAW


(1)  2005. november 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).


Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot létrehozó megállapodás módosítása

A megállapodás 1. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Cél

A gazdasági fejlődéshez és az újjáépítéshez hozzájárulva, a Bank célja, hogy elősegítse az átmenetet a piacgazdaságba, valamint a magán- és vállalkozói kezdeményezéseket a közép- és kelet-európai országokban, amelyek elkötelezték magukat a többpárti demokrácia elvei, a pluralizmus és a piacgazdaság mellett, és azokat alkalmazzák. A Bank céljai azonos feltételek mellett Mongóliában is megvalósíthatók. Ennek megfelelően ebben a megállapodásban és ennek mellékleteiben található minden utalás a »közép- és kelet-európai országok«-ra, a »fogadó országok«-ra, valamint a »fogadó tagországok«-ra vonatkozik Mongóliára is.”