6.8.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 261/2


A TANÁCS 2004/80/EK IRÁNYELVE

(2004. április 29.)

a bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésről

E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé, az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt. E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg.