32002D0025



Hivatalos Lap L 011 , 15/01/2002 o. 0025 - 0030


A Bizottság határozata

(2002. január 11.)

a Horvát Köztársaságból származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról

(az értesítés a C(2002) 14/2. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/25/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/79/EK irányelvvel [1] módosított, a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság nevében ellenőrzést végeztek a Horvát Köztársaságban a halászati termékek előállítása, tárolása és Közösségbe történő feladása körülményeinek ellenőrzése céljából.

(2) A halászati termékek egészségügyi vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó horvát jogszabályok rendelkezései egyenértékűnek tekinthetők a 91/493/EGK irányelvben megállapítottakkal.

(3) A "Veterinary Directorate (VD) of the Ministry of Agriculture and Forestry" képes a hatályban lévő jogszabályok alkalmazásának hatékony ellenőrzésére.

(4) Meg kell állapítani a 91/493/EGK irányelv értelmében a Horvátországból a Közösségbe bevitt halászati termékek szállítmányait kísérő egészségügyi bizonyítványra vonatkozó részletes szabályokat. E szabályoknak különösen egy bizonyítványmintát, a kiállítás nyelvére vagy nyelveire vonatkozó minimumkövetelményeket, valamint a bizonyítvány aláírására jogosult személy beosztását kell meghatározniuk.

(5) A halászati termékek csomagolásán – egyes fagyasztott termékek kivételével – elhelyezendő jelölésnek fel kell tüntetnie a harmadik ország nevét és a származási létesítmény, feldolgozó hajó, hűtőház vagy fagyasztóhajó engedélyezési/nyilvántartási számát.

(6) A 91/493/EGK irányelv 11. cikke (4) bekezdésének c) pontja értelmében össze kell állítani az engedélyezett létesítmények, feldolgozó hajók, vagy hűtőházak, valamint a 92/48/EGK tanácsi irányelv [3] II. melléklete 1–7. pontjának megfelelően felszerelt fagyasztóhajók jegyzékét. E jegyzékeket a VD Bizottságnak szóló közleménye alapján kell összeállítani. Ezért a VD feladata biztosítani a 91/493/EK irányelvben e célból megállapított rendelkezések betartását.

(7) A VD hivatalos biztosítékokat nyújtott a 91/493/EGK irányelv mellékletének V. fejezetében megállapított szabályok betartásáról, valamint az említett irányelvben megállapított higiéniai követelményekkel egyenértékű követelmények teljesítéséről.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Horvátországban a "Veterinary Directorate (VD) of the Ministry of Agriculture and Forestry" a halászati és akvakultúra-termékek 91/493/EK irányelv követelményeinek való megfelelését ellenőrző és igazoló illetékes hatóság.

2. cikk

A Horvátországból származó halászati és akvakultúra-termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

1. minden szállítmányt egy megfelelően kitöltött, aláírt, keltezett egészségügyi bizonyítvány számozott eredeti példányának kell kísérnie, mely összhangban van az A. mellékletben meghatározott mintával és egyetlen lapból áll;

2. a termékeknek a B. mellékletben felsorolt engedélyezett létesítményekből, feldolgozó hajókról, hűtőházakból, vagy nyilvántartásba vett fagyasztóhajókról kell származniuk;

3. a tartósított élelmiszerek gyártására szánt, ömlesztett, fagyasztott halászati termékek kivételével minden csomagon letörölhetetlen betűkkel fel kell tüntetni a "HORVÁTORSZÁG" szót és a származási létesítmény, feldolgozó hajó, hűtőház, vagy fagyasztóhajó engedélyezési/nyilvántartási számát.

3. cikk

(1) A 2. cikk 1. pontjában említett bizonyítványokat az ellenőrzés helye szerinti tagállam legalább egy hivatalos nyelvén kell kiállítani.

(2) A bizonyítványokon fel kell tüntetni a VD képviselőjének nevét, beosztását és aláírását, valamint a VD többi bejegyzéstől eltérő színű hivatalos pecsétjét.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. január 11-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 24., 1998.1.30., 31. o.

[2] HL L 268., 1991.9.24., 15. o.

[3] HL L 187., 1992.7.7., 41. o.

--------------------------------------------------

A. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B. MELLÉKLET

LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HAJÓK JEGYZÉKE

Jelmagyarázat:

PP : Feldolgozóüzem.

ZV : Fagyasztóhajó.

Engedélyezési szám | Név | Város/Régió | Az engedély lejárta | Kategória |

3 | Marinada, Ltd | SLATINA | | PP |

6 | Mardesic, Ltd | SALI | | PP |

9 | Graso Ltd | PULA | | PP |

13 | Adria, Ltd | ZADAR | | PP |

14 | Marituna Ltd | ZADAR | | PP |

16 | Cenmar, Ltd | ZADAR | | PP |

17 | S.M.S., Ltd | SPLIT | | PP |

24 | Intercommerce, Ltd | UMAG | | PP |

28 | Marikultura Porto Budava, Ltd | PULA | | PP |

31 | Marimirna, Ltd | ROVINJ | | PP |

32 | Adria-Simuni, Ltd | RIJEKA | | PP |

42 | F.M.R., Ltd | ZADAR | | PP |

47 | Sinje More, Ltd | TRIBUNJ | | PP |

53 | SIC Ltd | POREC | | PP |

58 | Lubin, Ltd | ZAGREB | | PP |

62 | Adria Octopus, Ltd | BIOGRAD | | PP |

86 | Stefanutti, Ltd | PAZIN | | PP |

87 | EL.NI.RO., Ltd | ROVINJ | | PP |

92 | Ugor, Ltd | RIJEKA | | PP |

101 | S.T.I. Zeba, Ltd | UMAG | | PP |

102 | Sangulin, Ltd | BIOGRAD | | PP |

107 | Pinazela Ltd | SPLIT | | PP |

129 | Slamka, Ltd | ZADAR | | PP |

130 | San Zak, Ltd | SVETI FILIP JAKOV | | PP |

133 | Conex, Ltd | SOLIN | | PP |

134 | Palinurus, Ltd | SPLIT | | PP |

136 | Marikomerc, Ltd | ZADAR | | PP |

140 | Azzura, Ltd | ROVINJ | | PP |

170 | Sardina, Ltd | POSTIRE | | PP |

172 | Neptun, Ltd | KOMIZA | | PP |

178 | Jadranka, Ltd | VELA LUKA | | PP |

187 | Mirna, Ltd | ROVINJ | | PP |

210 | Interfish, Ltd | MEDULIN | | PP |

401 | Marina Vinici, Ltd | MURTER | | PP |

402 | Medikomerc, Ltd | POREC | | PP |

432 | Felicita, Ltd | ZAKLOPATICA | | PP |

453 | Z, Ltd | HVAR | | PP |

500 | Tonia, Ltd | POREC | | PP |

550 | Peter Pan Tours, Ltd | VOLOSKO | | PP |

561 | Bingo Trade Ltd | OSIJEK | | PP |

677 | Irida, Ltd | DARUVAR | | PP |

757 | Ittimurter, Ltd | MURTER | | PP |

758 | Kali Tuna, Ltd | ZADAR | | PP |

766 | Ancora Commerce, Ltd | SPLIT | | PP |

806 | S.I.C., Ltd | VABRIGA | | PP |

824 | Krajani Ltd | MALINSKA | | PP |

903 | RO-Trade, Ltd | KRK | | PP |

1168 | Branko I Edi Ltd | MURTER | | PP |

1176 | Palma Ltd | VELI LOSINJ | | PP |

1200 | T.O. Rak | VISKOVO | | PP |

1255 | Pape & Sons Ltd | BENKOVAC | | PP |

1274 | Badioli-Maksan Ltd | PAKOSTANE | | PP |

1335 | Ribarska zadruga Komiza | KOMIZA | | PP |

1402 | Zabika Ltd | NOVI VINODOLSKI | | PP |

B 001 | Marinero I (Meduza d.o.o.) | SPLIT | | ZV |

B 002 | Marinero II (Prosperity d.o.o.) | SPLIT | | ZV |

B 003 | Nikolas (Frank & sons d.o.o.) | SIBENIK | | ZV |

--------------------------------------------------