32000R2855Hivatalos Lap L 332 , 28/12/2000 o. 0041 - 0048


A Bizottság 2855/2000/EK rendelete

(2000. december 27.)

egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2559/2000/EK rendelettel [1] módosított, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1) Az említett rendelethez mellékelt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az e rendelet mellékletében említett árucikkek besorolására vonatkozóan intézkedéseket kell elfogadni.

(2) A 2658/87/EGK rendelet megállapította a Kombinált Nómenklatúra általános értelmezési szabályait, és ezeket a szabályokat minden egyéb olyan nómenklatúrára is alkalmazni kell, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, illetve azt további albontással egészíti ki, továbbá amelyet különös közösségi rendelkezések határoznak meg az árukereskedelemmel kapcsolatos tarifális és egyéb intézkedések alkalmazása céljából.

(3) Az említett általános szabályok értelmében az e rendelet mellékletében szereplő táblázat 1. oszlopában megnevezett árucikkeket a 3. oszlopban feltüntetett indoklásnak megfelelően a 2. oszlopban feltüntetett KN-kódok szerint kell besorolni.

(4) A kettős ellenőrző rendszerekre és a textiltermékek Közösségbe történő behozatala kapcsán végrehajtott előzetes és utólagos közösségi ellenőrzésre vonatkozó, hatályban lévő közösségi intézkedések alapján indokolt, hogy a tagállamok vámhatóságai által a kombinált nómenklatúrába tartozó áruk besorolása tekintetében közzétett és e rendelet rendelkezéseinek meg nem felelő kötelező érvényű tarifális felvilágosításra a legutóbb a 2700/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel [3] módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet [4] 12. cikke (6) bekezdésének rendelkezései értelmében a jogosultak még 60 napig hivatkozhassanak.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában megnevezett áruk Kombinált Nómenklatúrán belüli besorolása ezentúl az említett táblázat 2. oszlopában feltüntetett megfelelő KN-kódok szerint történik.

2. cikk

A kettős ellenőrző rendszerekre és a textiltermékek Közösségbe történő behozatala kapcsán végrehajtott előzetes és utólagos közösségi ellenőrzésre vonatkozó, hatályban lévő közösségi intézkedések alapján a tagállamok vámhatóságai által közzétett és e rendelet rendelkezéseinek meg nem felelő kötelező érvényű tarifális felvilágosításra a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének rendelkezései értelmében még 60 napig lehet hivatkozni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. december 27-én.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 293., 2000.11.22., 1. o.

[2] HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

[3] HL L 311., 2000.12.12. 17. o.

[4] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Árumegnevezés | KN-kód szerinti besorolás | Indoklás |

(1) | (2) | (3) |

1.Készlet tisztálkodáshoz, amelyet a légitársaságok az utasoknak osztanak szét (a repülés ideje alatt, illetve megérkezéskor, amennyiben az utasok nem jutnak hozzá a csomagjukhoz), belül műanyaggal bélelt, négyszögletes textiltasakban (mérete kb. 25×16×12 cm), az alábbi termékeket tartalmazza, kis mennyiségben, korlátozott felhasználásra: | 42029291 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya és a vonatkozó KN-kódok megfogalmazása határozza meg. Az árucikkek nem alkotnak a 9605 vámtarifaszám alá tartozó személyes tisztálkodásra való utazási készletet, sem a 3.b) általános szabály szerinti készletet (minden egyes árucikk külön besorolandó). |

– 1 üveg (40 ml) folyékony szappan | 34012090 | |

– 1 üveg (40 ml) testápoló | 33049900 | |

– 1 üveg (40 ml) kölnivíz | 33030090 | |

– 1 eldobható borotva, borotvakrémmel és borotválkozás utáni arcszesszel, közös tokban | 96050000 | |

– 1 fogkefe | 96032100 | |

– 1 tubus fogkrém | 33061000 | |

– 1 cipőfényező | 34051000 | |

– 1 varrókészlet | 96050000 | |

– 3 papírkarton körömreszelő | 68052000 | |

– 1 fésű, műanyagból | 96151100 | |

– 10 papír zsebkendő, tisztító- vagy arckendő | 48182010 | |

– 1 ruhakefe | 96039091 | |

– 1 cipőkanál, műanyag | 39269099 | |

– 1 pár kötött papucs, talp nélkül (100 % pamut) | 61159200 | |

– 1 mosdókesztyű frottír kelméből vagy hasonló hurkos anyagból (100 % pamut) | 63026000 | |

– 1 uniszex kötött pizsama, amely rövid ujjú T-ingből (50 % poliészter, 50 % akril) és rövid nadrágból (100 % akril) áll | 6109903061049390 | |

2.Egyenes vonalú, könnyű, bő szabású, kötött ruhanemű (100 % pamut), egyszínű, elején és ujján nyomott mintás díszítéssel és "Don't wake the sleepy lion" felirattal, combközépig érő hosszal (teljes hossza 90 cm). Kerek, nyílás nélküli nyakkivágással, kötött szegélyezőpánttal. A ruhanemű rövid ujjú, az ujjak vége és a ruha alja szegett.(ruha)(Lásd a 604. fényképet) | 61044200 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 61. árucsoporthoz fűzött 9. megjegyzés, valamint a 6104 és a 61044200 KN-kód megfogalmazása határozza meg. Lásd a Kombinált Nómenklatúrának a 61044100–61044900 KN-kódhoz fűzött magyarázatait is. A hálóingként történő besorolás azért nem lehetséges, mert a szóban forgó ruhanemű objektív tulajdonságainál fogva egyaránt viselhető ágyban vagy máshol, és emiatt nem kizárólagosan vagy elsősorban éjszakai viseletnek szánták. A ruhanemű a hossza miatt nem sorolható a 6109 KN-kód alá. |

3.Egyenes vonalú, könnyű, bő szabású, rövid ujjú, egyszínű kötött ruhanemű (100 % pamut), elején nyomott mintás díszítéssel és "Good Night" felirattal, combközépig érő hosszal (teljes hossza 90 cm).Kerek, nyílás nélküli nyakkivágással, hátul eltérő színű, félkör alakú rátéttel. Az ujjak végén azonos, kötött anyagból készült, de eltérő színű szegélyezőpánttal. A nyakkivágásnál és a ruhanemű alján díszítő varrás.(ruha)(Lásd a 605. fényképet) | 61044200 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 61. árucsoporthoz fűzött 9. megjegyzés, valamint a 6104 és a 61044200 KN-kód megfogalmazása határozza meg. Lásd a Kombinált Nómenklatúrának a 61044100–61044900 KN-kódhoz fűzött magyarázatait is. A hálóingként történő besorolás azért nem lehetséges, mert a szóban forgó ruhanemű objektív tulajdonságainál fogva egyaránt viselhető ágyban vagy máshol, és emiatt nem kizárólagosan vagy elsősorban éjszakai viseletnek szánták. A ruhanemű a hossza miatt nem sorolható a 6109 KN-kód alá. |

4.Egyenes vonalú, csíkos, könnyű, bő szabású, kötött ruhanemű (60 % pamut, 40 % poliészter), 86 centiméternél magasabb gyermekek számára (86-osnál nagyobb kereskedelmi méret), az elején "Sleep Wear" tűzött felirattal és egyéb hímzéssel. Hossza térdig ér. (teljes hossza 82 cm).Kerek nyakkivágással, a nyakkivágás körül kötött szegélyezőpánttal. A ruhanemű részben nyitott, jobbról balra gombolódik, rövid ujjú.A nyakkivágás, az ujjak vége és a ruhanemű alja kötött, díszítő bordűrös szegélyezőpánttal szegett. A ruhanemű alja ívelt, oldalán kb. 10 cm hosszú hasítékkal.(leánykaruha)(Lásd a 606. fényképet) | 61044200 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a XI. áruosztályhoz fűzött 2. A. megjegyzés, a XI. áruosztályhoz fűzött 2. A. alszámos megjegyzés, a 61. árucsoporthoz fűzött 9. megjegyzés, valamint a 6104 és a 61044200 KN-kód megfogalmazása határozza meg. Lásd a Kombinált Nómenklatúrának a 61044100–61044900 KN-kódhoz fűzött magyarázatait is. A hálóingként történő besorolás azért nem lehetséges, mert a szóban forgó ruhanemű objektív tulajdonságainál fogva egyaránt viselhető ágyban vagy máshol, és emiatt nem kizárólagosan vagy elsősorban éjszakai viseletnek szánták. A ruhanemű a hossza miatt nem sorolható a 6109 KN-kód alá. |

5.A kiskereskedelmi forgalom számára a következő három ruhaneműből összeállított készlet: | | |

a)Egyszínű, szövött, szintetikus szálból (100 % poliamid) készült ruhanemű, a test felső részét takarja, csípőig ér (teljes hossza 67 cm), kötött béléssel.A ruhanemű magas nyakú, kapucnis, eleje cipzárral végig nyitható, patentokkal balról jobbra záródó védőszegéllyel. Hosszú ujjú, az ujjak vége gumizott és tépőzárral is összehúzható. A nyakánál zsinórral összehúzható, a ruhanemű alja gumizott.A ruhaneműn a derékvonal fölött két, cipzárral zárható, bevágott zseb, a derékvonal alatt két, zsebfedővel ellátott és patenttal záródó külsőzseb van. A ruhanemű elején és hátán viharszárnyak vannak, a ruhán belül pedig úszóeszköz rögzíthető.(Anorák)(Lásd a 607A fényképet) | 62019300 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a XI. áruosztályhoz fűzött 13. megjegyzés, a 62. árucsoporthoz fűzött 3. b) és 8. megjegyzés, valamint a 6201 és a 62019300 KN-kód megfogalmazása határozza meg. Tekintetbe véve, hogy ezeknek a ruhaneműknek nem azonos az anyaguk, a színük, az összetételük és a stílusuk, a 61. és 62. árucsoporthoz fűzött 3. b) megjegyzés rendelkezései alapján nem besorolhatók "ruhaegyüttesként". Lásd a Kombinált Nómenklatúrának a 62019100–62019900 KN-kódhoz fűzött magyarázatait is. |

b)Egyszínű, kötött, szintetikus szálból készült ruhanemű, a test felső részét takarja, hossza kevéssel a derékvonal alá ér (teljes hossza 65 cm), az eleje és az ujja részben bélelt.Magas nyakú, az eleje cipzárral végig nyitható, hosszú ujjú, az ujjak vége gumizott, a ruha alja zsinórral húzható össze. Derékmagasságban elöl két bevágott, cipzárral zárható zsebbel. A ruhanemű előre kiszabott és varrt alkatrészekből van összeállítva.(széldzseki)(Lásd a 607 B fényképet) | 61023090 | A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a XI. áruosztályhoz fűzött 13. megjegyzés, a 61. árucsoporthoz fűzött 3. b) és 9. megjegyzés, valamint a 6102, 610230 és a 61023090 KN-kód megfogalmazása határozza meg. Tekintetbe véve, hogy ezeknek a ruhaneműknek nem azonos az anyaguk, a színük, az összetételük és a stílusuk, a 61. és 62. árucsoporthoz fűzött 3. b) megjegyzés rendelkezései alapján nem besorolhatók "ruhaegyüttesként". Lásd a Kombinált Nómenklatúrának a 6102 vámtarifaszámhoz fűzött magyarázatait is. |

c)Szintetikus szálból készült (100 % poliamid), egyszínű szövött nadrág, a test alsó részét takarja, bokáig ér, szövött béléssel és két bevágott zsebbel.Elől a nadrághasíték részben cipzárral nyitható és patenttal, balról jobbra záródik.A nadrág mindkét szára teljes hosszúságában cipzárral nyitható, a cipzárat tépőzárral rögzíthető hajtóka fedi, a nadrágszárak alja tépőzárral összehúzható.(nadrág)(Lásd a 607 C fényképet) | 62034319 | Az besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a XI. áruosztályhoz fűzött 13. megjegyzés, a 62. árucsoporthoz fűzött 3.b) és 8. megjegyzés, valamint a 6203, a 620343 és a 62034319 KN-kód megfogalmazása határozza meg. Tekintetbe véve, hogy ezeknek a ruhaneműknek nem azonos az anyaguk, a színük, az összetételük és a stílusuk, a 61. és 62. árucsoporthoz fűzött 3.b) megjegyzés rendelkezései alapján nem besorolhatók "ruhaegyüttesként". |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------