4.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/51


Helyesbítés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozathoz

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 70., 2000. március 18. )

(Magyar nyelvű különkiadás, 11. fejezet, 33. kötet, 175. o.)

A 175. oldalon, a Hivatalos Lap fedőlapján a határozat címében és az első oldalon a határozat címében:

a következő szöveg:

„2000. január 24.”,

helyesen:

„2000. január 26.”

A 175. oldalon, a határozat záró formulájában:

a következő szöveg:

„2000. január 24-én.”,

helyesen:

„2000. január 26-án.”