31997E0193Hivatalos Lap L 081 , 21/03/1997 o. 0001 - 0002


Közös álláspont

(1997. március 17.)

amelyet a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés J.2. cikke alapján fogadott el, az 1997. február 10-i mostari események idején erőszakos cselekményeket elkövető személyekkel szemben meghozandó korlátozó intézkedésekről

(97/193/KKBP)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak J.2. cikkére,

mivel az Európai Unió elkötelezett a Mostarban élő közösségek közötti megbékélés és együttműködés politikája, valamint a föderáció megerősítése mellett;

mivel a Tanács figyelembe veszi, hogy az 1997. február 10-én Mostarban történt események veszélyeztetik e politika végrehajtását;

mivel ezen összefüggésben a Tanács helyénvalónak ítéli a Szarajevói Főképviselő Hivatala által tett ajánlások követését, amelyek szerint a fent említett események során erőszakos cselekmények elkövetőjeként azonosított személyeknek meg kell tiltani a belépést Európába és a tengerentúlra,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. A mellékletben felsorolt személyek a tagállamok területére történő beléptetési tilalmat elrendelõ figyelmeztetõ jelzés hatálya alatt állnak. Ezt a listát a későbbi nyomozások és bírósági eljárások eredményének függvényében naprakésszé kell tenni.

2. A tagállamok e közös álláspont meghatározásának időpontjától megtesznek minden szükséges intézkedést az 1. pontban említett rendelkezések végrehajtása érdekében.

3. Ezt a közös álláspontot a Hivatalos Lapban ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 1997. március 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Zalm

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

AZ 1. PONTBAN EMLÍTETT SZEMÉLYEK LISTÁJA

HRKAC Ivan

PLANINIC Zeljko

PERIC Bozo

--------------------------------------------------