13.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 105/66


Helyesbítés a textiltermékek elnevezéséről szóló, 1996. december 16-i 96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( az Európai Unió Hivatalos Lapja L 32., 1997. február 3., 38. o. )

(magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 18. kötet, 226. o.)

48. oldal (különkiadás 236. oldal), a II. melléklet harmadik oszlopának 19. sorszámában:

a következő szövegrész:

„19

Acetát

19,00”

helyesen:

„19

Acetát

9,00”

.