31994R2701Hivatalos Lap L 287 , 08/11/1994 o. 0007 - 0017
finn különkiadás fejezet 3 kötet 62 o. 0179
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 62 o. 0179


A Bizottság 2701/94/EK Rendelete

(1994. november 7.)

a Tanács az állati eredetű élelmiszerekben az állatgyógyászati készítmények maradékanyag-határértékeinek meghatározására szolgáló közösségi eljárás szabályozásáról szóló 2377/90/EGK rendeletének I., II., III. és IV. mellékleteinek módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 1430/94 bizottsági rendelettel [1] módosított, az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 6., 7. és 8. cikkére,

mivel a rendelet elfogadása óta a mellékletek számos alkalommal módosultak; mivel a számuk, a komplexitásuk és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjainak különböző számaiban való szétszórtságuk miatt a szövegeket nehéz használni, és így hiányzik az átláthatóság, amely minden joganyagnak alapvető tulajdonsága kell, hogy legyen; mivel ezért azokat egységes szerkezetbe szükséges foglalni; mivel egyúttal néhány vegyület nevét vagy kémiai leírását helyesbíteni, illetve pontosítani, valamint bizonyos tárgyi tévedéseket javítani kell;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az állatgyógyászati készítmények kereskedelme területén a technikai akadályok eltörléséről szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet I., II., III. és IV. mellékletei a csatolt mellékletben meghatározottak szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. november 7-én.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 156., 1994.6.23., 6. o.

[2] HL L 224., 1990.8.18., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

I. MELLÉKLET

Azon farmakológiai hatóanyagoknak a listája, amelyekre maradékanyag-határértékeket határoztak meg

1. Fertőzések elleni hatóanyagok

1.1. Kemoterápiás szerek

1.1.1. Szulfonamidok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradé kanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

A szulfonamid csoportba tartozó minden anyag | Anyamolekula | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 100 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír | A szulfonamid csoportba tartozó összes anyag kombinált összes maradékanyaga nem haladhatja meg a 100 μg/kg-ot |

1.2. Antibiotikumok

1.2.1. Penicillinek

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradé kanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

1.2.1.1.Benzylpenicillin | Benzylpenicillin | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 50 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír | |

4 μg/kg | Tej | |

1.2.1.2.Ampicillin | Ampicillin | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 50 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír | |

4 μg/kg | Tej | |

1.2.1.3.Amoxicillin | Amoxicillin | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 50 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír | |

4 μg/kg | Tej | |

1.2.1.4.Oxacillin | Oxacillin | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 300 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír | |

30 μg/kg | Tej | |

1.2.1.5.Cloxacillin | Cloxacillin | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 300 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír | |

30 μg/kg | Tej | |

1.2.1.6.Dicloxacillin | Dicloxacillin | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 300 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír | |

30 μg/kg | Tej | |

1.2.2. Cefalosporinok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradé kanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

1.2.2.1.Cefquinom | Cefquinom | Szarvasmarhafélék | 200 μg/kg | Máj | |

100 μg/kg | Vese | |

50 μg/kg | Izom | |

50 μg/kg | Zsír | |

1.2.3. Kinolonok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradé kanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

1.2.3.1.Enrofloxacin | Az enrofloxacin és a ciprofloxacin összege | Szarvasmarha-, sertésfélék, baromfi | 30 μg/kg | Izom, máj, vese | |

1.2.4. Makrolidok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradé kanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

1.2.4.1.Tilmicosin | Tilmicosin | Szarvasmarhafélék | 1000 μg/kg | Máj, vese | |

50 μg/kg | Izom, zsír | |

2. Paraziták elleni hatóanyagok

2.1. Endoparaziták elleni hatóanyagok

2.1.1. Avermectinek

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradé kanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

2.1.1.1.Ivermectin | 22,23-Dihidroavermectin B1a | Szarvasmarhafélék | 100 μg/kg | Máj | |

40 μg/kg | Zsír | |

Sertésfélék Juhfélék Lófélék | 15 μg/kg | Máj | |

20 μg/kg | Zsír | |

2.1.1.2.Abamectin | Avermectin B1a | Szarvasmarhafélék | 20 μg/kg | Máj | |

10 μg/kg | Zsír | |

2.1.1.3.Doramectin | Doramectin | Szarvasmarhafélék | 15 μg/kg | Máj | |

25 μg/kg | Zsír | |

2.1.2. Szalicilanilidek

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

2.1.2.1.Closantel | Closantel | Szarvasmarhafélék | 1000 μg/kg | Izom, máj | |

3000 μg/kg | Vese, zsír | |

Juhfélék | 1500 μg/kg | Izom, máj | |

5000 μg/kg | Vese, zsír | |

2000 μg/kg | | |

II. MELLÉKLET

A maradékanyag-határértékek hatálya alá nem tartozó anyagok listája

1. Szervetlen vegyületek

Farmakológiai hatóanyag(ok) | Állatfajok | Egyéb rendelkezések |

1.1.Hidrogén-peroxid | Halak | |

1.2.Kén | Szarvasmarhafélék | |

Sertésfélék | |

Juhfélék | |

Kecskefélék | |

Lófélék | |

1.3.Jód és szervetlen jódvegyületek, köztük: | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | |

Nátrium- és kálium-jodidNátrium- és kálium-jodidJodoforok, a polivinil-pirrolidon-jóddal együtt | |

1.4.Nátrium-klorit | Szarvasmarhafélék | Kizárólag külső felhasználásra |

2. Szerves összetevők

Farmakológiai hatóanyag(ok) | Állatfajok | Egyéb rendelkezések |

2.1.Etiproston tromethamin | Szarvasmarhafélék Sertésfélék | |

2.2.Ketanserin-tartarát | Lófélék | |

2.3.Fertirelin-acetát | Szarvasmarhafélék | |

2.4.Emberi, menopauzális női vizeletből izolált gonadotropin | Szarvasmarhafélék | |

2.5.Tejsav | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | |

2.6.Melatonin | Juhfélék Kecskefélék | |

2.7.Szerves jódvegyületek: | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | |

Jodoform | | |

2.8.Acetil-cisztein | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | |

III. MELLÉKLET

Azon állatgyógyászati készítményekben használt farmakológiai hatóanyagok listája, amelyekre ideiglenes maradékanyag-határértékeket határoztak meg

1. Fertőzések elleni hatóanyagok

1.1. Kemoterápiás szerek

1.1.1. Szulfonamidok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

A szulfonamid csoportba tartozó minden anyag | Anyamolekula | Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék | 100 μg/kg | Tej | Az ideiglenes határértékek 1996. január 1-jén hatályukat vesztik. A szulfonamid csoportba tartozó összes anyag kombinált összes maradékanyaga nem haladhatja meg a 100 μg/kg-ot |

1.1.2. Diamino-pirimidin származékok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

1.1.2.1.Trimethoprim | Trimethoprim | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 50 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír, tej | Az ideiglenes határértékek 1996. január 1-jén hatályukat vesztik |

1.1.3. Nitrofuránok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

1.1.3.1.Furazolidon | Minden ép 5-nitro szerkezetű maradékanyag | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 5 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír | Az ideiglenes határértékek 1995. július 1-jén hatályukat vesztik |

1.1.4. Nitroimidazolok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

1.1.4.1.Dimetridazol | Minden ép nitroimidazol szerkezetű maradékanyag | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 10 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír | Az ideiglenes határértékek 1995. január 1-jén hatályukat vesztik |

1.2. Antibiotikumok

1.2.1. Tetracyclinek

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

A tetracyclin csoportba tartozó minden anyag | Anyamolekula | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 600 μg/kg | Máj | Az ideiglenes határértékek 1996. január 1-jén hatályukat vesztik. A tetracyclin csoportba tartozó összes anyag kombinált, összes maradékanyaga nem haladhatja meg a jelzett határokat |

300 μg/kg | Vese |

200 μg/kg | Tojás |

100 μg/kg | Izom |

100 μg/kg | Tej |

1.2.2. Makrolidok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

1.2.2.1.Spiramycin | Spiramycin | Szarvasmarha-, sertésfélék | 300 μg/kg | Máj | Az ideiglenes határértékek 1995. július 1-jén hatályukat vesztik. A májra, vesére és izomra meghatározott határértékek mind a szarvasmarha-, mind a sertésfélék fajaira vonatkoznak |

200 μg/kg | Vese |

50 μg/kg | Izom |

Szarvasmarhafélék | 150 μg/kg | Tej |

1.2.2.2.Tylosin | Tylosin | Szarvasmarhafélék Sertésfélék Baromfi | 100 μg/kg | Izom, máj, vese | Az ideiglenes határértékek 1995. július 1-jén hatályukat vesztik |

Szarvasmarhafélék | 50 μg/kg | Tej |

1.2.3. Thiamphenicol és rokon vegyületek

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

1.2.3.1.Thiamphenicol | Thiamphenicol | Szarvasmarhafélék Baromfi | 40 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír | Az ideiglenes határértékek 1996. január 1-jén hatályukat vesztik |

2. Paraziták elleni hatóanyagok

2.1. Endoparaziták elleni hatóanyagok

2.1.1. Benzimidazolok és pro-benzimidazolok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

2.1.1.1.Febantel | Az oxfendazol, oxfendazol-szulfon és fenbendazol kombinált maradékanyagai | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 1000 μg/kg | Máj | Az ideiglenes határértékek 1995. július 1-jén hatályukat vesztik A határértékek a febantel, fenbendazol és oxfendazol minden maradékanyagára vonatkoznak |

10 μg/kg | Izom, vese, zsír |

10 μg/kg | Tej |

2.1.1.2.Fenbendazol | Az oxfendazol, oxfendazol-szulfon és fenbendazol kombinált maradékanyagai | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 1000 μg/kg | Máj | Az ideiglenes határértékek 1995. július 1-jén hatályukat vesztik A határértékek a febantel, fenbendazol és oxfendazol minden maradékanyagára vonatkoznak |

10 μg/kg | Izom, vese, zsír |

10 μg/kg | Tej |

2.1.1.3.Oxfendazol | Az oxfendazol, oxfendazol-szulfon és fenbendazol kombinált maradékanyagai | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 1000 μg/kg | Máj | Az ideiglenes határértékek 1995. július 1-jén hatályukat vesztik A határértékek a febantel, fenbendazol és oxfendazol minden maradékanyagára vonatkoznak |

10 μg/kg | Izom, vese, zsír |

10 μg/kg | Tej |

2.1.1.4.Albendazol | Az albendazol és a 2-amino-benzimidazol-szulfonként mért metabolitjainak az összege | Szarvasmarhafélék Juhfélék | 100 μg/kg | Izom, zsír, tej, | Az ideiglenes határértékek 1996. január 1-jén hatályukat vesztik |

500 μg/kg | Vese |

1000 μg/kg | Máj |

2.1.1.5.Thiabendazol | A thiabendazol és az 5-hidroxi-thiabendazol összege | Szarvasmarhafélék Juhfélék Kecskefélék | 100 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír, tej | Az ideiglenes határértékek 1996. január 1-jén hatályukat vesztik |

2.1.1.6.Triclabendazol | A keto-triclabendazollá oxidálható kivonható maradékok összege | Szarvasmarhafélék Juhfélék | 150 μg/kg | Izom, máj, vese | Az ideiglenes határértékek 1995. július 1-jén hatályukat vesztik |

50 μg/kg |

2.1.1.7.Flubendazol | Flubendazol | Baromfi Szárnyasvad | 500 μg/kg | Máj | Az ideiglenes határértékek 1996. január 1-jén hatályukat vesztik |

200 μg/kg | Izom |

400 μg/kg | Tojás |

Sertésfélék | 10 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír |

2.1.1.8.Oxibendazol | Oxibendazol | Szarvasmarhafélék Juhfélék | 100 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír | Az ideiglenes határértékek 1996. január 1-jén hatályukat vesztik |

50 μg/kg | Tej |

Sertésfélék Lófélék | 100 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír |

2.1.2. Tetrahidro-imidazolok (imidazolthiazolok)

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

2.1.2.1.Levamisol | Levamisol | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 10 μg/kg | Izom, máj, vese, zsír, tej | Az ideiglenes határértékek 1995. január 1-jén hatályukat vesztik |

2.2. Ektoparaziták elleni hatóanyagok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

2.2.1.Amitráz | Az amitráz és a 2,4-dimetil-anilinként mért metabolitjainak az összege | Sertésfélék | 50 μg/kg | Izom | Az ideiglenes határértékek 1996. július 1-jén hatályukat vesztik |

200 μg/kg | Vese, máj |

3. Az idegrendszerre ható hatóanyagok

3.1. A központi idegrendszerre ható hatóanyagok

3.1.1. Butiro-fenon nyugtatók

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

3.1.1.1.Azaperon | Azaperol | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 100 μg/kg | Vese | Az ideiglenes határértékek 1996. január 1-jén hatályukat vesztik |

50 μg/kg | Máj, izom, zsír |

3.2. Az autonóm idegrendszerre ható hatóanyagok

3.2.1. Antiadrenergikumok

Farmakológiai hatóanyag (ok) | Jelző maradékanyag | Állatfajok | Maximális maradékanyag-határértékek | Célszövetek | Egyéb rendelkezések |

3.2.1.1.Carazolol | Carazolol | Minden élelmiszer-termelő állatfaj | 30 μg/kg | Máj | Az ideiglenes határértékek 1995. július 1-jén hatályukat vesztik |

5 μg/kg | Vese, izom, zsír |

IV. MELLÉKLET

Azon farmakológiai hatóanyagok listája, amelyekre nem lehet határértékeket meghatározni

1. Nitrofuránok, a furazolidon kivételével (lásd a III. mellékletet)

2. Ronidazol

3. Dapson

4. Chloramphenicol

"

--------------------------------------------------