2.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/34


Helyesbítés a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról szóló, 1994. június 23-i 94/28/EK tanácsi irányelvhez

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 178., 1994. július 12. )

(Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 16. kötet, 238. o.)

A 94/28/EK tanácsi irányelv a következőképpen módosul:

 

a 239. oldalon

a 2. cikk (1) bekezdésben,

a 3. cikk (1) bekezdésben,

a 3. cikk (2) bekezdésének bevezető mondatában,

a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában,

a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában,

a 4. cikk első francia bekezdésében,

az 5. cikk első francia bekezdésében;

 

a 240. oldalon

a 6. cikk első francia bekezdésében,

a 7. cikk első francia bekezdésében,

a „hatóság” és „hatóságok” szavak helyébe a „szerv”, illetve „szervek” szavak lépnek.