31993D0436Hivatalos Lap L 202 , 12/08/1993 o. 0031 - 0041
finn különkiadás fejezet 4 kötet 5 o. 0100
svéd különkiadás fejezet 4 kötet 5 o. 0100


A Bizottság határozata

(1993. június 30.)

a Chiléből származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról

(93/436/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 11. cikkére,

mivel a Bizottság egy szakértői csoportja ellenőrző látogatást tett Chilében a halászati termékek előállítása, tárolása és Közösségbe történő feladása körülményeinek ellenőrzése céljából;

mivel a halászati termékek egészségügyi vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó chilei jogszabályok rendelkezései egyenértékűnek tekinthetők a 91/493/EGK irányelvben megállapítottakkal;

mivel az illetékes chilei hatóság, a "Servicio nacional de Pesca (SERNAP)" és szolgálata, a "Sanidad pesquera" képes a hatályban lévő jogszabályok alkalmazásának hatékony ellenőrzésére;

mivel a 91/493/EGK irányelv 11. cikke (4) bekezdésének a) pontjában említett egészségügyi bizonyítvány megszerzésére vonatkozó eljárásnak ki kell terjednie egy bizonyítványminta meghatározására, a kiállítás nyelvére (nyelveire) vonatkozó minimumkövetelményekre, valamint a bizonyítvány aláírására jogosult személy beosztására;

mivel a 91/493/EGK irányelv 11. cikke (4) bekezdésének b) pontja értelmében a halászati termékek csomagolásán el kell helyezni egy jelölést, amely feltünteti a harmadik ország nevét és a származási létesítmény vagy feldolgozóhajó engedélyezési számát;

mivel a 91/493/EGK irányelv 11. cikke (4) bekezdésének c) pontja értelmében össze kell állítani az engedélyezett létesítmények és/vagy feldolgozóhajók jegyzékét; mivel e jegyzéket a SERNAP Bizottságnak szóló közleménye alapján kell összeállítani; mivel ezért a SERNAP feladata biztosítani a 91/493/EGK irányelv 11. cikkének (4) bekezdésében e célból megállapított rendelkezések betartását;

mivel a SERNAP hivatalos biztosítékokat nyújtott a 91/493/EGK irányelv mellékletének V. fejezetében megállapított szabályok betartásáról, valamint az említett irányelvben megállapítottakkal egyenértékű, a létesítmények és feldolgozóhajók engedélyezésére vonatkozó követelmények teljesítéséről;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Chilében a SERNAP, a chilei Gazdasági, Közmunka és Újjáépítési Minisztérium szolgálata a halászati termékek 91/493/EGK irányelv követelményeinek való megfelelését ellenőrző és igazoló illetékes hatóság.

2. cikk

A Chiléből származó halászati termékeknek – a kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak bármely formája kivételével – az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

1. minden szállítmányt egy megfelelően kitöltött, aláírt, keltezett egészségügyi bizonyítvány számozott eredeti példányának kell kísérnie, mely összhangban van az A. mellékletben meghatározott mintával és egyetlen lapból áll;

2. azoknak a B. mellékletben felsorolt engedélyezett létesítményekből vagy feldolgozóhajókról kell származniuk;

3. a tartósított élelmiszerek gyártására szánt, ömlesztett, fagyasztott halászati termékek kivételével minden csomagon letörölhetetlen betűkkel fel kell tüntetni a "Chile" szót és a származási létesítmény vagy feldolgozóhajó engedélyezési számát.

3. cikk

(1) A 2. cikk 1. pontjában említett bizonyítványokat az ellenőrzés helye szerinti tagállam legalább egy hivatalos nyelvén kell kiállítani.

(2) A bizonyítványokon fel kell tüntetni a SERNAP képviselőjének nevét, beosztását és aláírását, valamint a SERNAP többi bejegyzéstől eltérő színű hivatalos pecsétjét.

4. cikk

Ezt a határozatot 1993. július 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. június 30-án.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 268., 1991.9.24., 15. o.

--------------------------------------------------

A. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B. MELLÉKLET

ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS FELDOLGOZÓHAJÓK JEGYZÉKE

I. Létesítmények

Szám | Név és cím | Az engedély lejárta |

01003 | Procemar SA Africa | 1995.12.30. |

01007 | Frigopesca SA Africa | 1995.8.30. |

01011 | Agropesca SA Africa | 1995.4.30. |

01012 | Novamar SA Africa | 1995.8.30. |

01013 | Pesquera Marvesa SA Africa | 1995.8.30. |

01060 | Pesquera Iquique-Guanayes SA Iquique | 1995.12.30. |

01064 | Pesquera del Norte SA Iquique | 1995.12.30. |

01065 | Pesquera Vamar Ltda Iquique | 1995.4.30. |

01068 | Inversiones Santa Mónica Ltda Iquique | 1995.4.30. |

01069 | Pesquera Centomar Ltda Iquipe | 1995.4.30. |

01070 | Sarmenia Cultivos Marinos Iquique | 1995.4.30. |

02005 | Helga Mánquez Monardes Tocopilla | 1995.4.30. |

02022 | Pesquera Friomar Ltda Antofagasta | 1995.12.30. |

02023 | Rodolfo Rojas y Cía Ltda Antofagasta | 1995.4.30. |

02024 | Ricardo Devoto Riveros Antofagasta | 1995.4.30. |

02025 | Pesquera Marazul Ltda Antofagasta | 1995.4.30. |

02029 | Universidad de Antofagasta Antofagasta | 1995.12.30. |

02030 | Sociedad Abaroa y Gómez Ltda Antofagasta | 1995.8.30. |

02035 | Pesquera Arántzazus SA Antofagasta | 1995.8.30. |

02037 | Norpesca Ltda Antofagasta | 1995.4.30. |

02043 | Oriele Rojas Rojas Antofagasta | 1995.8.30. |

02046 | Sociedad Pesquera Galeb Ltda Antofagasta | 1995.8.30. |

02050 | Pesquera y Conservera Tamail Ltda Taltal | 1995.12.30. |

02055 | Santana y Cía Ltda Mejillones | 1995.4.30. |

03061 | Cía Pesquera Camanchaca SA Caldera | 1995.4.30. |

03062 | Sociedad Pesquera Caldera SA Caldera | 1995.12.30. |

03067 | Gilframar Ltda Caldera | 1995.12.30. |

03072 | Pesquera Playa Blanca SA Caldera | 1995.12.30. |

03073 | Cabo Negro SA Caldera | 1995.12.30. |

03074 | Pesquera Skuna Ltda Caldera | 1995.12.30. |

03077 | Pesquera Huillinco Ltda Caldera | 1995.4.30. |

03078 | Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda Caldera | 1995.4.30. |

04002 | Sarpesca SA Coquimbo | 1995.4.30. |

04005 | Pesquera Humboldt SA Coquimbo | 1995.12.30. |

04007 | Pesquera San José SA Coquimbo | 1995.12.30. |

04011 | Pesquera Sabropesca Ltda Coquimbo | 1995.12.30. |

04013 | Productora y Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda) Coquimbo | 1995.12.30. |

04017 | Sociedad Agrícola industrial y Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Leymo) | 1995.12.30. |

04023 | Empresa Pesquera y Conservera Proteus SA Coquimbo | 1995.4.30. |

04031 | Pesquera Andacollo SA Coquimbo | 1995.4.30. |

04052 | Pesquera Mares de Chile SA Coquimbo | 1995.4.30. |

05003 | Pesquera Quintero SA Quintero | 1995.4.30. |

05011 | Pesquera Santa Lucía SA Quintero | 1995.4.30. |

05050 | Pesquera San Sebastián SA San Antonio | 1995.4.30. |

05054 | Comercial Alesa SA Valparaíso | 1995.4.30. |

05057 | Pesquera Francis Drake SA Valparaíso | 1995.4.30. |

05060 | Conservera Trans Antartic Ltda Valparaíso | 1995.12.30. |

05067 | La Ballenita Ltda Valparaíso | 1995.4.30. |

05071 | Intercomercial Sama SA Valparaíso | 1995.4.30. |

05077 | Mavicruz SA Valparaíso | 1995.4.30. |

05079 | Pesquera Marli Mar SA Valparaíso | 1995.4.30. |

05205 | Jaime Azocar Campusano San Antonio | 1995.4.30. |

05212 | Pesquera Mamina SA San Antonio | 1995.4.30. |

05214 | Pesquera Marazul Ltda San Antonio | 1995.4.30. |

07005 | Pesquera Constitución Ltda Constitución | 1995.4.30. |

08003 | Chile Algas Talcahuano | 1995.12.30. |

08090 | Conservas Multiexport SA Coronel | 1995.12.30. |

08097 | Arlavan Ltda Talcahuano | 1995.4.30. |

08098 | Comercial Alesa SA Talcahuano | 1995.4.30. |

08100 | Pesquera Santa María SA Talcahuano | 1995.4.30. |

08104 | Prodemar Ltda Talcahuano | 1995.12.30. |

08107 | Pesquera San Miguel Ltda Talcahuano | 1995.12.30. |

08113 | Iquique-Guanaye Talcahuano | 1995.12.30. |

08116 | Congelados del Pacífico Ltda Talcahuano | 1995.4.30. |

08120 | Pesquera San José del Sur SA Talcahuano | 1995.12.30. |

08123 | Pesquera del Golfo SA Talcahuano | 1995.4.30. |

08128 | Pesquera Cantábrico SA Talcahuano | 1995.8.30. |

08133 | Unifish SA Talcahuano | 1995.12.30. |

08136 | Frioexport SA Coronel | 1995.4.30. |

08137 | Heriberto Muñoz Concha Talcahuano | 1995.4.30. |

08138 | Pesquera Grimar SA Talcahuano | 1995.4.30. |

08141 | Frigorífico Talcahuano Talcahuano | 1995.4.30. |

08142 | Sociedad Empacadora Austral SA Talcahuano | 1995.4.30. |

08143 | Sociedad Pesquera Camanchaca SA Talcahuano | 1995.12.30. |

08146 | Pesquera Larus Ltda Talcahuano | 1995.12.30. |

08148 | Unifish Canning Talcahuano | 1995.12.30. |

08150 | Industria Conservera Agromar Ltda Talcahuano | 1995.12.30. |

08152 | La Fuente del Mar Talcahuano | 1995.12.30. |

08250 | Cía Pesquera San Pedro SACI Talcahuano | 1995.12.30. |

08252 | Fundación para la Capacitación Pescador Artesanal "Funcap" Coronel | 1995.12.30. |

08253 | Sociedad Pesquera Viento Sur LT Coronel | 1995.4.30. |

08254 | Independent Fisheries SA Coronel | 1995.4.30. |

08259 | Comercial e Industrial Anchomar Ltda Coronel | 1995.8.30. |

10012 | Fast-Service Ltda Valdivia | 1995.4.30. |

10014 | Serviven SA Valdivia | 1995.12.30. |

10018 | Piscícola Entrerríos SA Valdivia | 1995.4.30. |

10019 | Pesquera Río Calle Calle SA Valdivia | 1995.4.30. |

10030 | Isla Tenglo Ltda Puerto Montt | 1995.12.30. |

10032 | Eicomar SA Puerto Montt | 1995.12.30. |

10034 | Pesquera Trans Antantartic Ltda Puerto Montt | 1995.12.30. |

10036 | Proaustral Ltda Puerto Montt | 1995.4.30. |

10037 | Jaalmar Ltda Puerto Montt | 1995.4.30. |

10039 | Pesquera Ralún Ltda Puerto Montt | 1995.12.30. |

10050 | Pesquera Royale Ltda Puerto Montt | 1995.12.30. |

10053 | Alimentos Multiexport SA Puerto Montt | 1995.12.30. |

10054 | Infrimar Ltda Puerto Montt | 1995.4.30. |

10055 | Pesquera Quehui Ltda Puerto Montt | 1995.4.30. |

10057 | Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda Puerto Montt | 1995.4.30. |

10058 | Asenav SA Puerto Montt | 1995.4.30. |

10060 | Pesquera Luis Andrade Pinto Puerto Montt | 1995.4.30. |

10063 | Tamai Ltda Puerto Montt | 1995.12.30. |

10064 | Pesquera Mar Antártico SA Puerto Montt | 1995.4.30. |

10066 | Aquasur Fischeries SA Puerto Montt | 1995.4.30. |

10067 | Agroindustrial Santa Cruz SA Puerto Montt | 1995.12.30. |

10068 | Dipromar SA Puerto Montt | 1995.12.30. |

10070 | Nichiro Chile Ltda Puerto Montt | 1995.4.30. |

10072 | Pesquera Aguamar SA Puerto Montt | 1995.4.30. |

10076 | Pesquera Cormoran Ltda Puerto Montt | 1995.4.30. |

10080 | Fiordo Blanco Ltda Puerto Montt | 1995.4.30. |

10081 | Conservamar SA Puerto Montt | 1995.12.30. |

10082 | Produal Ltda Puerto Montt | 1995.4.30. |

10083 | Seabay Chile SA Puerto Montt | 1995.4.30. |

10084 | Venisqueros SA Puerto Montt | 1995.4.30. |

10085 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Montt | 1995.12.30. |

10092 | Vartich Comercio Exterior Puerto Montt | 1995.12.30. |

10097 | Pesquera Santa Marta Ltda Puerto Montt | 1995.4.30. |

10100 | Luis Orlando Retamales Carden Puerto Montt | 1995.12.30. |

10103 | Canales del Sur SA Puerto Montt | 1995.4.30. |

10150 | Conservera San Rafael Ltda Calbuco | 1995.12.30. |

10154 | Soto Lenize Hijos Ltda Calbuco | 1995.12.30. |

10156 | Fitz-Roy SA Calbuco | 1995.12.30. |

10157 | Pesquera Leymo Ltda (Pérez y Ramírez Ltda) Calbuco | 1995.12.30. |

10158 | Pesquera Puluqui Ltda Calbuco | 1995.12.30. |

10159 | Pesquera y Conservera El Ancla Ltda Calbuco | 1995.12.30. |

10160 | Aguas Claras SA Calbuco | 1995.12.30. |

10163 | South Pacific Fishing Co. SA Calbuco | 1995.12.30. |

10166 | Conservera Sacramento SA Calbuco | 1995.12.30. |

10180 | Pesquera American Seafood Ltd Ancud | 1995.12.30. |

10182 | Infrimar Ltda Ancud | 1995.4.30. |

10183 | Sociedad Comercial Gran América Ltda Ancud | 1995.4.30. |

10189 | Pesquera Messamar SA Ancud | 1995.12.30. |

10190 | Sociedad Pesquera Pacífico Austral Ltd Ancud | 1995.12.30. |

10195 | Cultivos Marinos Chile SA Ancud | 1995.4.30. |

10210 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 1995.12.30. |

10212 | Promex Ltda Castro | 1995.12.30. |

10216 | Pesquera Andina SA Castro | 1995.4.30. |

10217 | Salmones Aucar Ltda Castro | 1995.8.30. |

10220 | Pesquera Unichile SA Castro | 1995.12.30. |

10221 | Salmones Antártica SA Castro | 1995.4.30. |

10223 | Conservas Dalcahue SA Castro | 1995.12.30. |

10225 | Comercial Gop Ltda Castro | 1995.6.30. |

10226 | Skiring Salmón Ltda Castro | 1995.4.30. |

10227 | Pesquera Unimarc SA Castro | 1995.4.30. |

10228 | Frigorífico Dalcahue SA Castro | 1995.4.30. |

10229 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 1995.12.30. |

10231 | Antarfrío SA Castro | 1995.4.30. |

10232 | Maintec SA Castro | 1995.12.30. |

10235 | Proces Adora Avalón SA Castro | 1995.8.30. |

10236 | Asesoría Acuícola Ltda Castro | 1995.4.30. |

10237 | Cultivos Achao SA Castro | 1994.10.30. |

10239 | René Díaz Miranda Castro | 1995.6.30. |

10255 | Salazar y Cerna Ltda Quellón | 1995.12.30. |

10256 | Pesquera Palacios SA Quellón | 1995.12.30. |

10258 | Salmones Quellón Ltda Quellón | 1995.12.30. |

10259 | Pacific Star SA Quellón | 1995.12.30. |

10260 | Pesquera Yadrán SA Quellón | 1995.6.30. |

10267 | Sociedad Comercial Madrinos Principadox Quellón | 1995.6.30. |

11004 | Pesquera Friosur SA Puerto Aysén | 1995.4.30. |

11006 | Sociedad Comercial GOP Ltda Puerto Aysén | 1995.4.30. |

11007 | Darwin Ltda Puerto Aysén | 1995.12.30. |

11010 | Pesquera Salmar Ltda Puerto Aysén | 1995.4.30. |

11012 | Pesca Chile SA Puerto Aysén | 1995.4.30. |

11014 | Pesca Austral SA Puerto Aysén | 1995.12.30. |

11018 | Salmones Antártica Puerto Aysén | 1995.8.28. |

11025 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Aysén | 1995.12.30. |

12006 | Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd Punta Arenas | 1995.12.30. |

12007 | Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic Punta Arenas | 1995.12.30. |

12015 | Pesquera Galindo y Vergara Ltd Punta Arenas | 1995.12.30. |

12016 | Comercial Comtesa SA Punta Arenas | 1995.12.30. |

12028 | Pesquera Royale Ltda Punta Arenas | 1995.12.30. |

12030 | Pesquera Torres del Paine SA Punta Arenas | 1995.12.30. |

12033 | Cidepes Ltda Punta Arenas | 1995.12.30. |

12036 | Pesquera Edén Ltda Punta Arenas | 1995.12.30. |

12038 | Copra Ltda Punta Arenas | 1995.4.30. |

12039 | Pesca Chile SA Punta Arenas | 1995.4.30. |

12042 | Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda Punta Arenas | 1995.4.30. |

12048 | Pesca Suribérica SA Punta Arenas | 1995.4.30. |

13024 | Sociedad Agrícola Aguas Claras Santiago | 1995.8.30. |

13027 | Sociedad Comercial e Industrial Nanaimo Ltd Santiago | 1995.8.30. |

13030 | Sociedad Agrícola Aguas Blancas Santiago | 1995.4.30. |

13031 | Comercial Magna Ltda Santiago | 1995.4.30. |

13032 | Finamar SA Santiago | 1995.8.30. |

13035 | Comercial e Industrial Alichile LT Santiago | 1995.8.30. |

13043 | Chile Seafoods SA Santiago | 1995.12.30. |

13044 | Frigorífico Seminario Ltda Santiago | 1995.4.30. |

13051 | Sociedad Comercial Santa Bárbara SA Santiago | 1995.4.30. |

II. Feldolgozóhajók

Szám | Név | A tulajdonos neve és címe | Az engedély lejárta |

2001 | San Rafael | Pesquera Iquique Guanaye | 1995.4.30. |

2007 | Ying-Yang | Daering Fishering Co Ltda Chi. | 1995.4.30. |

2009 | Kirishima Maru | Endepes SA | 1995.4.30. |

2011 | Puerto Ballena | Pesca Chile SA | 1995.4.30. |

2012 | Mino | Pesquera Suraustral SA | 1995.4.30. |

2013 | Betanzos | Pesca Chile SA | 1995.4.30. |

2014 | Pedrosa | Pesca Chile SA | 1995.4.30. |

2016 | Chomapi Maru | Pesca Chile SA | 1995.4.30. |

2018 | Elqui | Pesquera de Los Andes SA | 1995.4.30. |

2019 | Unzen | Endepes SA | 1995.4.30. |

2020 | Mar del Sur I | Pesquera Mar del Sur SA | 1995.4.30. |

2021 | Mar del Sur II | Pesquera Mar del Sur SA | 1995.4.30. |

2022 | Ercilla | Pesquera de Los Andes SA | 1995.4.30. |

2023 | Cisne Blanco | Pesca Cisnes SA | 1995.4.30. |

2024 | Cisne Verde | Pesca Cisnes SA | 1995.4.30. |

2025 | Mar del Sur III | Pesquera Mar del Sur SA | 1995.4.30. |

2026 | Isla Isabel | Pesca Suribérica SA | 1995.4.30. |

2030 | Antonio Lorenzo | Concar SA | 1995.4.30. |

2031 | Isla Sofía | Pesca Suribérica SA | 1995.4.30. |

2032 | Isla Camila | Pesca Suribérica SA | 1995.4.30. |

2034 | Chamiza | Pesquera Punta Arenas SA | 1995.4.30. |

2035 | Chacabuco | Pesquera Punta Arenas SA | 1995.4.30. |

2036 | Charrúa | Pesquera Punta Arenas SA | 1995.4.30. |

2037 | Chaval | Pesquera Punta Arenas SA | 1995.4.30. |

2038 | María Tamara | Concar SA | 1995.4.30. |

1472 | Iber I | Iber Chile Ltda | 1995.4.30. |

--------------------------------------------------