23.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 84/29


Helyesbítés a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvhez

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 268., 1992. szeptember 14. )

(Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 13. kötet, 154. o.)

A 164. oldalon, a 20. cikk második bekezdésében:

a következő szövegrész:

„A 91/496/EGK irányelv 30. cikkében és 8. cikke 3. pontjában előírt határozatok alkalmazásáig…”

helyesen:

„A 91/496/EGK irányelv 8. cikke B. pontjában és 30. cikkében előírt határozatok alkalmazásáig…”.