31992D0002Hivatalos Lap L 001 , 04/01/1992 o. 0022 - 0023
finn különkiadás fejezet 3 kötet 40 o. 0048
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 40 o. 0048


A Bizottság határozata

(1991. december 4.)

a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított svájci létesítmények jegyzéke tekintetében a 82/734/EGK tanácsi határozat módosításáról

(92/2/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 91/497/EGK irányelvvel [1] módosított, a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 4. cikkének (1) bekezdésére és 18. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb a 89/321/EGK rendelettel [3] módosított, a harmadik országból behozott friss sertéshús trichinella vizsgálatáról szóló, 1976. december 21-i 77/96/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 4. cikkére,

mivel a friss hús Közösségbe való behozatalára feljogosított, harmadik országban található létesítmények jegyzékének módosításakor, illetve kiegészítésekor követendő eljárást a 90/13/EGK bizottsági határozat [5] állapította meg;

mivel a friss hús Közösségbe való behozatalára feljogosított svájci létesítmények jegyzékét először a legutóbb az 1991. május 30-i, C (91) 1060 bizottsági határozattal [6] módosított 82/734/EGK tanácsi határozat [7] állította össze;

mivel a 72/462/EGK irányelv 5. cikke, valamint a szarvasmarhafélék, a sertések és friss hús tagsággal nem rendelkező országokból történő behozatalával kapcsolatosan végzett helyszíni vizsgálatok bevezetéséről szóló, 1986. április 11-i 86/474/EGK bizottsági határozat [8] 2. cikkének (1) bekezdése alapján végzett rutinvizsgálat feltárta, hogy néhány létesítmény higiéniai színvonala megváltozott az utolsó vizsgálat óta;

mivel a létesítmények jegyzékét ezért módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 82/734/EGK határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. december 4-én.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 268., 1991.9.24., 69. o.

[2] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

[3] HL L 133., 1989.5.17., 33. o.

[4] HL L 26., 1977.1.31., 67. o.

[5] HL L 8., 1990.1.11., 70. o.

[6] HL C 149., 1991.6.8., 4. o.

[7] HL L 311., 1982.11.8., 13. o.

[8] HL L 279., 1986.9.30., 55. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

T, TF A T-vel vagy TF-fel jelölt létesítmények a 77/96/EGK irányelv 4. cikke értelmében elvégezhetik:

- a fenti irányelv 2. cikkében előírt, trichinella kimutatására szolgáló vizsgálatot (T),

- az ugyanazon irányelv 3. cikkében előírt, fagyasztásos kezelést (TF).

Jóváhagyás száma | Létesítmény/cím | Kategória | |

SL | CP | CS | B | S/G | P | SP | SR |

101 | Städtischer Schlachthof, 8004 Zürich | × | | | × | | × | | T |

102 | Städtischer Schlachthof, 3014 Bern | × | | | × | | × | | T |

103 | Städtischer Schlachthof, Basel | × | | | × | | × | | T |

107 | Städtischer Schlachthof, St Gallen | × | | | × | | × | | |

115 | Gustav Spiess, 9442 Berneck | × | × | | × | | × | | TF |

121 | Gehrig AG, 4170 Klus | × | × | | × | | × | | TF |

155 | Frischfleisch AG, 6210 Sursee | × | × | | × | | × | | |

240 | Fleischhandel Crüzer AG, 7302 Landquart | | × | | × | | × | | |

282 | Tiefkühllager AG, 4623 Neuendorf | | | × | | | | | |

283 | Frigo St Johann, 4056 Basel | | | × | | | | | |

291 | Kühlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau | | | × | | | | | TF |

297 | Tiefkühlhaus AG, 8865 Bilten | | | × | | | | | TF |

298 | Bahnhof-Kühlhaus AG, 4313 Möhlin | | | × | | | | | |

--------------------------------------------------