31975D0438Hivatalos Lap L 194 , 25/07/1975 o. 0022 - 0022
finn különkiadás fejezet 15 kötet 1 o. 0228
spanyol különkiadás fejezet 15 kötet 1 o. 0122
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 1 o. 0228
portugál különkiadás fejezet 15 kötet 1 o. 0122


A Tanács határozata

(1975. március 3.)

a Közösségnek a szárazföldi eredetű tengerszennyezés megelőzéséről szóló egyezményhez csatolt III. Állásfoglalás alapján létrehozott ideiglenes bizottságban való részvételéről

(75/438/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel a szárazföldi eredetű tengerszennyezés megelőzéséről szóló, 1974. február 21-i egyezmény záróokmányához csatolt III. Állásfoglalás egy, az egyezmény aláíróinak képviselőiből álló ideiglenes bizottság létrehozását ajánlja;

mivel ezen egyezményt a 75/437/EGK [2] határozattal a Közösség nevében megkötötték;

mivel az ideiglenes bizottságban a Közösség képviselőit ki kell jelölni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A szárazföldi eredetű tengerszennyezés megelőzéséről szóló egyezmény hatálybalépéséig fel kell hatalmazni a Bizottságot egyezmény záróokmányához csatolt III. Állásfoglalás alapján létrehozott "ideiglenes bizottság" munkacsoportban a Közösség képviseletére.

Kelt Brüsszelben, 1975. március 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Keating

[1] HL C 127., 1974.10.18., 32. o.

[2] HL L 194., 1975.7.25., 5. o.

--------------------------------------------------