31971L0317Hivatalos Lap L 202 , 06/09/1971 o. 0014 - 0020
finn különkiadás fejezet 13 kötet 2 o. 0015
dán különkiadás sorozat I fejezet 1971(II) o. 0644
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 2 o. 0015
angol különkiadás sorozat I fejezet 1971(II) o. 0721
görög különkiadás: fejezet 13 kötet 1 o. 0152
spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 2 o. 0030
portugál különkiadás fejezet 13 kötet 2 o. 0030


A Tanács irányelve

(1971. július 26.)

az 5 kilogrammtól 50 kilogrammig terjedő, közepes pontosságú hasábsúlyokra és az 1 grammtól 10 kilogrammig terjedő, közepes pontosságú hengersúlyokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(71/317/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a tagállamokban kötelező rendelkezések határozzák meg a közepes pontosságú hasáb- és hengersúlyok felépítését és ellenőrzési módszereit, amelyek tagállamonként különböznek, és következésképpen akadályozzák e súlyok kereskedelmét; mivel ezért szükséges ezeknek a rendelkezéseknek a közelítése;

mivel a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelv [3] megállapította az EGK-típusjóváhagyási és az EGK-elsőhitelesítési eljárásokat; mivel az említett irányelvnek megfelelően meg kell állapítani a közepes pontosságú hasáb- és hengersúlyok kialakítására vonatkozó műszaki követelményeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv a következő névleges értékű közepes pontosságú súlyokra vonatkozik:

- 5, 10, 20 és 50 kg-os hasábsúlyok,

- 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 és 500 g-os, illetve 1, 2, 5 és 10 kg-os hengersúlyok.

2. cikk

Az I-IV. mellékletben találhatók azoknak a súlyoknak a leírásai és ábrái, amelyek EGK-jelöléseket és szimbólumokat hordozhatnak. Ezek nem képezik EGK-típusjóváhagyás tárgyát; ezek EGK-elsőhitelesítési eljárás tárgyát képezik.

3. cikk

Egy tagállam sem tagadhatja meg, tilthatja vagy korlátozhatja az EGK-elsőhitelesítési jelet viselő közepes pontosságú hasáb- vagy hengersúlyok forgalomba hozatalát vagy használatba állítását.

4. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított tizennyolc hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Bizottság tudomására hozzák nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1971. július 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. Moro

[1] HL 63., 1967.4.3., 982/67. o.

[2] HL 30., 1967.2.22., 480/67. o.

[3] HL L 202., 1971.9.6., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

HASÁBSÚLYOK

1. Alak, alkotóanyag és gyártási módszer

1.1. Paralelepipedon alak, merev, nem kiálló fogófüllel.

1.2. Használt anyag:

1.2.1. A súly teste: szürke öntöttvas

1.2.2. 1. típus : standard átmérőjű varrat nélküli acélcső fül

2. típus : öntöttvas fül, a súly testével egy darabból készült.

2. Kalibráló üreg

1. típus

2.1. A cső fogófül belsejéből készített belső üreg.

2.2. Az üreg húzott sárgaréz menetes dugóval vagy sima korong sárgaréz dugóval lezárt. A menetes dugónak csavarhúzó hornya, a sima korongnak pedig középponti emelő lyuka van.

2.3. A dugó belső kör alakú horonyba vagy a cső csavarmenetébe ütött ólomsöréttel van leplombálva.

2. típus

2.4. A súly egyik szárába öntött és ennek a szárnak a felső felületén nyíló belső üreg.

2.5. Az üreg kis lágyacél lemezzel van lezárva.

2.6. A lemez egy vájatba ütött ólomsöréttel van leplombálva, ahogy az a II. mellékletben látható.

3. Kalibrálás

3.1. Az új súly ólomsöréttel való kalibrálása után az üreg teljes térfogatának kétharmada üres marad.

4. Az EGK-elsőhitelesítési jel elhelyezése

4.1. A végleges EGK-hitelesítési jel a kalibráló üreg plombájába van ütve.

5. Jelölések és megkülönböztető szimbólumok

5.1. A súly névleges értékét mutató jelzések és a gyártó azonosító jelölése a súly középső részének felső felületén jelenik meg bevésett vagy kidomborított formában.

5.2. A súly névleges értékének feltüntetési formátuma: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

6. Méretek és mérettűrések

6.1. A különböző súlyokra a II. mellékletben kerülnek megállapításra a teljesítendő méretek (milliméterben megadva).

6.2. A különféle méretekre a rendes gyártási mérettűréseket kell alkalmazni.

7. Legnagyobb megengedhető hibák

Névleges érték | Legnagyobb megengedhető hibák első hitelesítésnél, milligrammban |

| |

5 kg | + | 800 |

– | 0 |

10 kg | + | 1600 |

– | 0 |

20 kg | + | 3200 |

– | 0 |

50 kg | + | 8000 |

– | 0 |

8. Felületkiképzés

8.1. Szükség esetén korrózió ellen megfelelő kopás- és ütésálló bevonattal védik a súlyokat.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

HENGERSÚLYOK

1. Alak, alkotóanyag és gyártási módszer

1.1. Hengeralak, lapos fogógombbal.

1.2. Használt anyag: 7-9,5 g/cm3 sűrűségű, legalább öntött sárgaréz keménységű, a szürke öntöttvasnál nem kevésbé korrózióálló és nem törékenyebb tetszőleges anyag, amelynek felülete összehasonlítható a finom homok kokillában gondosan öntött szürke öntöttvaséval.

100 g-nál kisebb névleges értékű súlyokhoz nem használható szürke öntöttvas.

1.3. A gyártási módszer a választott anyagnak megfelelő.

2. Kalibráló üreg

2.1. Belső, hengeres, a felső részén nagyobb átmérőjű üreg.

2.2. Az üreg húzott sárgaréz menetes dugóval vagy sima korong sárgaréz dugóval lezárt. A menetes dugónak csavarhúzó hornya, a sima korongnak pedig középponti emelő lyuka van.

2.3. A dugó az üreg szélesebb részébe vágott kör alakú horonyba ütött ólomsapkával van leplombálva.

2.4. Az 1, 2, 5 és 10 g-os súlyoknak nincs kalibráló üregük.

2.5. A 20 és 50 g-os súlyoknál a kalibráló üreg nem kötelező.

3. Kalibrálás

3.1. Az új súly ólomsöréttel való kalibrálása után az üreg teljes térfogatának kétharmada üres marad.

4. Az EGK-elsőhitelesítési jel elhelyezése

4.1. A végleges EGK-hitelesítési jelet a kalibráló üreg plombájába kell ütni.

4.2. A kalibráló üreggel nem rendelkező súlyokat az aljukon jelölik meg.

5. Jelölések és megkülönböztető szimbólumok

5.1. A súly névleges értékét mutató jelzések és a gyártó azonosító jelölése a súly fejrészének felső felületén jelenik meg bevésett vagy kidomborított formában.

5.2. A súly névleges értéke a súlytesten tüntethető fel 500 g–10 kg formátumban.

5.3. A súly névleges értékének feltüntetési formátuma: 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

6. Méretek és mérettűrések

6.1. A különböző súlyokra a IV. mellékletben kerülnek meghatározásra a teljesítendő méretek (milliméterben megadva).

6.2. A különféle méretekre a rendes gyártási mérettűréseket kell alkalmazni.

7. Legnagyobb megengedhető hibák

Névleges érték | Legnagyobb megengedhető hibák első hitelesítésnél, milligrammban |

| |

1 g | + | 5 |

– | 0 |

2 g | + | 5 |

– | 0 |

5 g | + | 10 |

– | 0 |

10 | + | 20 |

– | 0 |

20 g | + | 20 |

– | 0 |

50 g | + | 30 |

– | 0 |

100 g | + | 30 |

– | 0 |

200 g | + | 50 |

– | 0 |

500 g | + | 100 |

– | 0 |

1 kg | + | 200 |

– | 0 |

2 kg | + | 400 |

– | 0 |

5 kg | + | 800 |

– | 0 |

10 kg | + | 1600 |

– | 0 |

8. Felületkiképzés

8.1. Szükség esetén korrózió ellen megfelelő kopás- és ütésálló bevonattal védik a súlyokat; a súlyok polírozhatóak.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

HENGERSÚLYOK

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------