25.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/1


Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról (1)

Az Európai Unió és Japán 2018. december 21-én értesítették egymást az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásához szükséges eljárások befejezéséről. Következésképpen Japán és az Unió a (47. cikk (2) bekezdésének) megfelelően 2019. február 1-jétől ideiglenesen alkalmazhatják a megállapodás azon rendelkezéseit, amelyeket együttesen meghatároznak.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2018. június 26-i (EU) 2018/1197 tanácsi határozat 4. cikke értelmében az Unió és Japán között a megállapodás következő részeit ideiglenesen alkalmazni kell:

a)

11. cikk, 12. cikk, 14. cikk, 16. cikk, 18. cikk, 20. cikk, 25. cikk, 28. cikk, 40. cikk és 41. cikk;

b)

13. cikk, 15. cikk (a (2) bekezdése b) pontjának kivételével), 17. cikk, 21. cikk, 22. cikk, 23. cikk, 24. cikk, 26. cikk, 27. cikk, 29. cikk, 30. cikk, 31. cikk és 37. cikke 38. cikk (1) bekezdés, valamint a 39. cikk, amennyiben olyan kérdéseket érintenek, amelyek tekintetében az Unió belsőleg már gyakorolta a hatáskörét;

c)

1. cikk, 2. cikk, 3. cikk, 4. cikk, 5. cikk (1) bekezdés, amennyiben a közös kül- és biztonságpolitika kidolgozására és végrehajtására vonatkozó uniós hatáskörbe tartozó kérdéseket érintenek;

d)

42. cikk (a (2) bekezdése c) pontjának kivételével), 43–47. cikk, 48. cikk (3) bekezdés és 49. cikke 50. cikk, valamint az 51. cikk, amennyiben ezek a rendelkezések a megállapodás ideiglenes alkalmazásának biztosítására korlátozódnak.


(1)  HL L 216., 2018.8.24., 4. o.