9.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/1


Értesítés az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás hatálybalépéséről

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok értesítették egymást az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás (1) hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséről. Ennek megfelelően a megállapodás a 8. cikkével összhangban, 2018. április 4-én hatályba lépett.


(1)  HL L 258., 2017.10.6., 4. o.