7.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/1


Értesítés az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok értesítették egymást az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás (1) ideiglenes alkalmazásához szükséges eljárások befejezéséről. A megállapodás ennélfogva annak 10. cikke (2) bekezdése a)pontja szerint 2017. november 7-től ideiglenesen alkalmazandó.

A megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló (EU) 2017/1792 tanácsi határozat (2) 3. cikke értelmében a megállapodást a benne foglalt feltételeknek megfelelően, a 9. és 10. cikkével összhangban a megállapodás megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.


(1)  HL L 258., 2017.10.6., 4. o.

(2)  HL L 258., 2017.10.6., 1. o.