31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/38


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 79/2013 HATÁROZATA

(2013. május 3.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízszivattyúk környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. június 25-i 547/2012/EU bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

A 641/2009/EK rendeletnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúk és a termékbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúk környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. július 11-i 622/2012/EU bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

Az EGT-megállapodás II. és IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének IV. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a 6e. pont (932/2012/EU bizottsági rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„6f.

32012 R 0547: a Bizottság 2012. június 25-i 547/2012/EU rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízszivattyúk környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 165., 2012.6.26., 28. o.)”.

2.

A 14. pont (641/2009/EK bizottsági rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32012 R 0622: a Bizottság 2012. július 11-i 622/2012/EU rendelete (HL L 180., 2012.7.12., 4. o.)”.

2. cikk

Az EGT-megállapodás IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a 26f. pont (932/2012/EU bizottsági rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„26 g.

32012 R 0547: a Bizottság 2012. június 25-i 547/2012/EU rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízszivattyúk környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 165., 2012.6.26., 28. o.)”.

2.

A 37. pont (641/2009/EK bizottsági rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32012 R 0622: a Bizottság 2012. július 11-i 622/2012/EU rendelete (HL L 180., 2012.7.12., 4. o.)”.

3. cikk

Az 547/2012/EU és a 622/2012/EU rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat 2013. május 4-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (3).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 3-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Gianluca GRIPPA


(1)  HL L 165., 2012.6.26., 28. o.

(2)  HL L 180., 2012.7.12., 4. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.