31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/22


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 66/2013 HATÁROZATA

(2013. május 3.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a metil-nonil-keton hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2012. május 8-i 2012/14/EU bizottsági irányelvet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a margózakivonat hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2012. május 8-i 2012/15/EU bizottsági irányelvet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a sósav hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2012. május 10-i 2012/16/EU bizottsági irányelvet (3) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4)

A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a flufenoxuronnak a 8. terméktípus tekintetében hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2012. július 6-i 2012/20/EU bizottsági irányelvet (4) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(5)

A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a DDA-karbonát hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2012. augusztus 22-i 2012/22/EU bizottsági irányelvet (5) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(6)

A diklórfosznak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról szóló, 2012. május 10-i 2012/254/EU bizottsági határozatot (6) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(7)

A nalednek a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról szóló, 2012. május 11-i 2012/257/EU bizottsági határozatot (7) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(8)

A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében előírt tizennégy éves munkaprogram keretében megvizsgálandó egyes anyagok dossziéinak benyújtására vonatkozó új határidő megállapításáról szóló, 2012. augusztus 20-i 2012/483/EU bizottsági határozatot (8) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(9)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XV. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 12n. pont (98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

32012 L 0014: a Bizottság 2012. május 8-i 2012/14/EU irányelve (HL L 123., 2012.5.9., 36. o.),

32012 L 0015: a Bizottság 2012. május 8-i 2012/15/EU irányelve (HL L 123., 2012.5.9., 39. o.),

32012 L 0016: a Bizottság 2012. május 10-i 2012/16/EU irányelve (HL L 124., 2012.5.11., 36. o.),

32012 L 0020: a Bizottság 2012. július 6-i 2012/20/EU irányelve (HL L 177., 2012.7.7., 25. o.),

32012 L 0022: a Bizottság 2012. augusztus 22-i 2012/22/EU irányelve (HL L 227., 2012.8.23., 7. o.)”.

2.

A 12zzi. pont (493/2012/EU bizottsági rendelet) után a következő pontokat kell beilleszteni:

„12zzj.

32012 D 0254: a Bizottság 2012. május 10-i 2012/254/EU határozata a diklórfosznak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról (HL L 125., 2012.5.12., 53. o.).

12zzk.

32012 D 0257: a Bizottság 2012. május 11-i 2012/257/EU határozata a nalednek a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról (HL L 126., 2012.5.15., 12. o.).

12zzl.

32012 D 0483: a Bizottság 2012. augusztus 20-i 2012/483/EU határozata a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében előírt tizennégy éves munkaprogram keretében megvizsgálandó egyes anyagok dossziéinak benyújtására vonatkozó új határidő megállapításáról (HL L 226., 2012.8.22., 6. o.)”.

2. cikk

A 2012/14/EU, a 2012/15/EU, a 2012/16/EU, a 2012/20/EU és a 2012/22/EU irányelvnek, valamint a 2012/254/EU, a 2012/257/EU és a 2012/483/EU határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2012. május 4-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (9).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 3-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Gianluca GRIPPA


(1)  HL L 123., 2012.5.9., 36. o.

(2)  HL L 123., 2012.5.9., 39. o.

(3)  HL L 124., 2012.5.11., 36. o.

(4)  HL L 177., 2012.7.7., 25. o.

(5)  HL L 227., 2012.8.23., 7. o.

(6)  HL L 125., 2012.5.12., 53. o.

(7)  HL L 126., 2012.5.15., 12. o.

(8)  HL L 226., 2012.8.22., 6. o.

(9)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.