21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/4


Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

A 2006/325/EK tanácsi határozattal (1) megkötött, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2005. október 19-i megállapodás (2) (a továbbiakban: a megállapodás) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében, amennyiben a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (3) módosítására kerül sor, Dánia értesíti a Bizottságot arról a döntéséről, hogy a módosítások tartalmát végrehajtja-e vagy sem.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4)2012. december 12-én fogadták el.

A megállapodás 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően Dánia 2012. december 20-i levelében értesítette a Bizottságot azon határozatáról, amely szerint végrehajtja az 1215/2012/EU rendelet tartalmát. Ez azt jelenti, hogy az 1215/2012/EU rendelet rendelkezései alkalmazandók az Unió és Dánia közötti kapcsolatokban.

A megállapodás 3. cikkének (6) bekezdése alapján a dán értesítés kölcsönös kötelezettségeket hoz létre Dánia és a Közösség között. Ennélfogva az 1215/2012/EU rendelet módosítja a megállapodást, valamint a megállapodáshoz csatoltnak tekintendő.

Hivatkozással a megállapodás 3. cikkének (3) és (4) bekezdésére az 1215/2012/EU rendelet végrehajtására Dániában a meglévő jogszabály módosításával, a dán parlament döntése révén kerülhet sor. A megállapodás 3. cikke (5) bekezdése b) pontjának megfelelően Dánia értesíti a Bizottságot arról, hogy a végrehajtás érdekében hozott jogalkotási intézkedések mely napon lépnek hatályba.


(1)  HL L 120., 2006.5.5., 22. o.

(2)  HL L 299., 2005.11.16., 62. o.

(3)  HL L 12., 2001.1.16., 1. o.

(4)  HL L 351., 2012.12.20., 1. o.