8.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 292/10


Információ az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás (1) hatálybalépéséről

Mivel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló, 2002. április 22-én Valence-ben aláírt euro-mediterrán megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárás befejezését jelentő értesítésváltás 2005. július 22-én megtörtént, a megállapodás – annak 110. cikkével összhangban – 2005. szeptember 1-jén hatályba lépett.


(1)  HL L 265., 2005.10.10., 2. o.