21996A1115(01)Hivatalos Lap L 292 , 15/11/1996 o. 0029 - 0030


Megállapodás levélváltás formájában

az Európai Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság között, az Egyiptomból származó és onnan érkező rizsnek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó szabályok módosításáról

1. levél

Brüsszel, 1996. november 4.

Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy hivatkozhatom a levélváltás formájában létrejött, az Európai Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság között az Egyiptomból származó és az onnan érkező rizsnek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó intézkedések módosításáról szóló megállapodásra.

A fenti megállapodás értelmében az Egyiptomból származó és az onnan érkező rizs (1006 KN-kód) behozatalára alkalmazandó vámok kiszámítása a 1418/76/EGK rendelet 12. cikkével összhangban, az adott vámok értékének 25 %-ával megegyező összeg levonásával történik.

A megadott vámcsökkentés alkalmazásakor Egyiptom a továbbiakban nem szedi be a termékre vonatkozó exportlefölözést.

Ezt a vámcsökkentést 1996. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor mindkét fél aláírja azt.

Lekötelezne, ha megerősítené, hogy egyetért e levél tartalmával.

Kérem Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Közösség részéről

+++++ TIFF +++++

2. levél

Brüsszel, 1996. november 4.

Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

"Megtiszteltetés számomra, hogy hivatkozhatom az Európai Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, az Egyiptomból származó és az onnan érkező rizsnek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó intézkedések módosításáról szóló megállapodásra.

A fenti megállapodás értelmében az Egyiptomból származó és az onnan érkező rizs (KN-kód 1006) behozatalára alkalmazandó vámok kiszámítása a 1418/76/EGK rendelet 12. cikkével összhangban, az adott vámok értékének 25 %-ával megegyező összeg levonásával történik.

A megadott vámcsökkentés alkalmazásakor Egyiptom a továbbiakban nem szedi be a termékre vonatkozó exportlefölözést.

Ezt a vámcsökkentést 1996. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor mindkét fél aláírja azt.

Lekötelezne, ha megerősítené, hogy egyetért e levél tartalmával."

Megtiszteltetés számomra az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormányának egyetértését igazolni.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------