7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/401


39. Cikk

Aktív és passzív választójog az európai parlamenti választásokon

(1)   Minden uniós polgár választásra jogosult és választható a lakóhelye szerinti tagállam európai parlamenti választásain, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai.

(2)   Az Európai Parlament tagjait közvetlen és általános választójog alapján, szabad és titkos választásokon választják.