7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/401


37. Cikk

Környezetvédelem

A magas színvonalú környezetvédelmet és a környezet minőségének javítását be kell építeni az uniós politikákba, és a fenntartható fejlődés elvével összhangban biztosítani kell megvalósulásukat.