7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/399


31. Cikk

Tisztességes és igazságos munkafeltételek

(1)   Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.

(2)   Minden munkavállalónak joga van a munkaidő felső határának korlátozásához, a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz.