7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/399


29. Cikk

A munkaközvetítői szolgáltatások igénybevételéhez való jog

Mindenkinek joga van az ingyenes munkaközvetítői szolgáltatások igénybevételéhez.