7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/397


16. Cikk

A vállalkozás szabadsága

A vállalkozás szabadságát, az uniós joggal és a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban, el kell ismerni.