7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/395


6. Cikk

A szabadsághoz és biztonsághoz való jog

Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.