7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/41


47. cikk

Az Unió jogi személy.