7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/198


356. cikk

(az EKSz. korábbi 312. cikke )

E szerződés határozatlan időre jön létre.