7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/195


350. cikk

(az EKSz. korábbi 306. cikke )

A Szerződések rendelkezései nem zárják ki a Belgium és Luxemburg, valamint a Belgium, Luxemburg és Hollandia közötti regionális uniók fennállását és megvalósítását annyiban, amennyiben e regionális uniók célkitűzései a Szerződések alkalmazásával nem valósulnak meg.