7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/194


344. cikk

(az EKSz. korábbi 292. cikke )

A tagállamok vállalják, hogy a Szerződések értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó vitáikat kizárólag a Szerződésekben előírt eljárások útján rendezik.