7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/183


313. cikk

(az EKSz. korábbi 272. cikkének (1) bekezdése)

A pénzügyi év január 1-jétől december 31-éig tart.