7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/157


250. cikk

(az EKSz. korábbi 219. cikke)

A Bizottság tagjainak többségével jár el.

A határozatképesség feltételeit az eljárási szabályzat határozza meg.