7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/157


249. cikk

(az EKSz. korábbi 218. cikkének (2) bekezdése és 212. cikke)

(1)   A Bizottság eljárási szabályzatot fogad el annak biztosítása érdekében, hogy ő maga és szervezeti egységei megfelelően működjenek. A Bizottság gondoskodik e szabályzat közzétételéről.

(2)   A Bizottság évente, legkésőbb az Európai Parlament ülésszakának megnyitása előtt egy hónappal általános jelentést tesz közzé az Unió tevékenységéről.