7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/153


237. cikk

(az EKSz. korábbi 204. cikke)

A Tanácsot saját kezdeményezésére, illetve a Tanács valamely tagja vagy a Bizottság kérésére a Tanács elnöke hívja össze.