7.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 202/65


45. cikk

(az EKSz. korábbi 39. cikke)

(1)   Az Unión belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását.

(2)   A munkavállalók szabad mozgása magában foglalja az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés megszüntetését a tagállamok munkavállalói között a foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében.

(3)   A közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okok alapján indokolt korlátozásokra is figyelemmel, a munkavállalók szabad mozgása jogot biztosít a munkavállalónak arra, hogy:

a)

tényleges állásajánlatokra jelentkezzen;

b)

e célból a tagállamok területén szabadon mozogjon;

c)

munkavállalás céljából valamely tagállamban tartózkodjon az adott tagállam állampolgárainak foglalkoztatására vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően;

d)

egy tagállamban történő alkalmazását követően a Bizottság által rendeletekben meghatározott feltételek mellett az adott tagállam területén maradjon.

(4)   E cikk rendelkezései nem vonatkoznak a közszolgálatban történő foglalkoztatásra.